19 octombrie

În dar ați primit, în dar să dați Matei 10:8.

Să fim gata să dăm tuturor celor ce sunt însetați și înfometați după hrana binecuvântată care ne-a împrospătat și ne-a întărit și pe noi atât de mult. Dacă ei nu o vor primi vor cădea pe drum în căutarea altei hrane. Noi avem exact lucrul de care au nevoie toți cei din casa credinței, fără de care ei nu își pot menține starea, nu pot înainta și cu siguranță se vor descuraja. Orice mijloace bănești putem avea pentru a răspândi pâinea vieții la alții sau orice cunoștință a Adevărului putem avea, nu trebuie nici să le înmagazinăm în mod egoist, nici să ne împărtășim numai noi din ele. Trebuie să le consacrăm Domnului și din această consacrare Domnul va aduce binecuvântare altora și încă mai mari binecuvântări asupra minții și inimii noastre — Z ’04, 78 (R3332).

*       *       *

Cugetarea la ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu dezvăluie cu câtă dărnicie, cu câtă generozitate și grație ne-a dat El binecuvântările creării, providenței, răscumpărării, învățării, îndreptățirii, sfințirii și eliberării. Binecuvântările acestea conțin tot ceea de ce avem nevoie pentru viață și evlavie. Cu adevărat am primit fără plată. De aceea, în același spirit, să dăm din cunoștința, sentimentele, timpul, vigoarea, mijloacele, sănătatea, viața, serviciul, comoditatea, influența, reputația, siguranța de care dispunem, da, să dăm tot din puținul ce-l avem ca oameni pentru Tatăl nostru Ceresc iubit, Dătătorul fiecărui dar bun și fiecărui dar desăvârșit! Aceste daruri nu vor fi îndeajuns de mari și bune pentru a fi vrednice de Cel care ne-a dat tot ce avem — PT 1933, 148.

Pasaje paralele: Faptele 8:18-20; Psalmii 34:10; 68:18, 35; 84:11; Eclesiastul 2:26; Isaia 42:5; Ezechiel 11:19; Daniel 2:21-23; Matei 11:28; 25:14-30; Ioan 6:27; 16:23, 24; 17:22; Romani 5:16-19; 8:32; 12:6-8; 1 Corinteni 13:1-3; 1 Petru 4:10.

Cântări: 70, 326 [-], 11, 1, 68, 286 [-], 28.

Poeziile Zorilor, 292: O mare moartă sau o Galilee.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 217 (R5926: Harul dărniciei VDM, Vol. 2, Nr. 5, pag. 133).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 251 (R4659a: „Pilda talanților” — VDM, Vol. 29, Nr. 2, pag. ); Z ʼ10, 285 (R4678: Ocaziile folosite greșit sunt luate — VDM, Vol. 29; Nr. 1, pag. ); Z ʼ11, 182 (R4836: Lucrarea harului în inimăVDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 1910); Z ʼ16, 215 (R5926: Cel mai mare lucru din lumeVDM, Vol. 2, Nr. 5, pag. 136).

L.T. în limba rusă; R4659_1; R4678; R5926_2.

L.T. în limba ucraineană; R3332R4659_1; R4678; R4836; R5926_2.

L.T. în limba engleză; R3332; R4659_1; R4678; R4836; R5926_2.

Întrebări: Ce i-am dat înapoi lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dăruit El? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a ajutat sau m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 OCTOMBRIE [V. D. M. 2.5] (Cântarea 154)