20 octombrie

Fiți înțelepți ca șerpii și inocenți ca porumbeii Matei 10:16.

O, dacă toți din poporul drag al Domnului ar putea învăța valoarea înțelepciunii în străduințele lor de a sluji Adevărului! Nu numai că Domnul nostru ne-a învățat să fim înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii, dar ne-a și exemplificat această lecție în viața Sa proprie, spunând cu altă ocazie apostolilor: „Am încă multe să vă spun, dar nu le puteți purta acum”. Noi trebuie să învățăm, de asemenea, că sunt momente potrivite și altele nepotrivite pentru a spune anumite adevăruri, și că există metode înțelepte și neînțelepte de a le prezenta. Nu este destul că nu vorbim neadevăruri; nu este destul că vorbim adevărul; în plus, trebuie să căutăm a vorbi adevărul în iubire, și iubirea care este antrenată întrebuințează înțelepciunea ca să poată realiza mai mult bine — Z ’04, 91 (R3339).

*       *       *

A avea înțelepciunea șarpelui și inocența porumbelului înseamnă a uni tactul cu nevinovăția. Cel care vestește Împărăția trebuie să folosească aceste calități când vine cu mesajul cel bun printre oamenii care în general îl înțeleg greșit, uneori îl interpretează greșit și deseori îl persecută. Aceste calități trebuie să fie echilibrate și contopite. Tactul nostru nu trebuie să fie ipocrit, nici să fim inofensivi fără a avea tact. Harurile primare superioare contribuie cel mai mult la acest echilibru de dorit. Efectul acestui echilibru este strângerea și edificarea Bisericii, depunerea mărturiei către lume și cooperarea la răsturnarea imperiului lui Satan cu un minim de împotrivire — PT 1932, 150.

Pasaje paralele: Luca 10:3; Romani 16:19; Efeseni 5:15; 1 Corinteni 14:20; Filipeni 2:15; 1 Corinteni 9:19-23; 2 Corinteni 12:6; Judecători 8:1-3; 1 Împărați 3:24-28; Faptele 23:6-10.

Cântări: 44, 95, 125 [-], 136 [-], 145 [-], 164 [124], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 201: Doar încă puțin.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 393 (R5151: „Prudenți ca șerpii  fără răutate ca porumbeii” — VDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1505).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 108 (R4797a: Fără vină și curați, neîntinațiVDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2170); Z ʼ13, 167 (R5249: „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii”VDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1326); Z ʼ16, 29 (R5840: Valoarea moderațieiVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 315).

L.T. în limba rusă; R5249; R5840.

L.T. în limba ucraineană; R2190; R4797; R5249; R5840.

L.T. în limba engleză; R2190; R4797; R5249; R5840.

Întrebări: Am unit eu săptămâna aceasta tactul cu inocența? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 OCTOMBRIE (Cântarea 151)