21 octombrie

Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se numele Tău — Luca 11:2, VDC.

Aceasta exprimă adorare, aprecierea bunătății și măreției divine și reverența corespunzătoare. Când adresăm cererile noastre către Domnul primul cuget nu trebuie să fie unul egoist, referitor la noi înșine sau la interesele altora dragi nouă, ci Dumnezeu să fie primul în toate gândurile, scopurile și socotelile noastre. Pentru nimic ce nu este în armonie cu cinstirea numelui Tatălui nostru Ceresc nu trebuie să ne rugăm, nu trebuie să cerem nimic, nici pentru noi, nici pentru iubiții noștri, ce nu ar putea fi pe deplin aprobat și ce El nu ne-a îndreptățit să cerem. Poate că nicio calitate a inimii nu este într-un mai mare pericol de a dispare între cei care se numesc creștini, decât acest gând al reverenței pentru Dumnezeu — Z ’04, 118 (R3351).

*       *       *

Dumnezeu face totul pentru copiii Săi și mai mult decât un tată bun pământesc face pentru copiii săi. Prin urmare El îi concepe, îi iubește, le oferă părtășie, le poartă de grijă, îi instruiește, îi pregătește și le dă o moștenire copiilor Săi. Fiind Tatăl nostru Ceresc, El face toate aceste lucruri la gradul superlativ. Așadar, în modul cel mai potrivit noi trebuie să sfințim numele Său. Noi facem aceasta atunci când Îi oferim venerația și devotamentul suprem al inimilor, minților, sufletelor și tăriei noastre. În ultimă analiză aceasta înseamnă să avem un astfel de comportament care să cristalizeze în noi asemănarea cu Cristos și să ne facă potriviți pentru Împărăție. Astfel nu vom dori să Îi dăm o cinste mai mică — PT 1926, 156.

Pasaje paralele: Isaia 63:17; Matei 5:44, 45; 6:4; 8:13; Romani 8:15; 1 Corinteni 8:6; 2 Corinteni 1:3; 6:18; Galateni 4:4-7; Efeseni 1:3, 17; 3:14; 5:20; Coloseni 1:3, 12; Iacov 1:17; 1 Ioan 3:1; Apocalipsa 3:5; 14:1.

Cântări: 11, 45, 46, 83, 89, 193 [141], 176 [130].

Poeziile Zorilor, 255: Țesutul divin.

Lectură din Turn: Z ’14, 8 (R5378: Cine se poate ruga și pentru ce? VDM, Vol. 15, Nr. 6, pag. 1099).

Lectură suplimentară: Z ’10, 204 (R4636: Ilustrarea Împărăției — VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ); Z ’13, 360 (R5359: Înălțimile și adâncimile legii divineVDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1131); Z ’14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în Marele Plan al VeacurilorVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1014); Z ’16, 28 (R5839: Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameniVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 316).

L.T. în limba rusă; R4636; R5359; R5839.

L.T. în limba ucraineană; R2067; R4636; R5359; R5839.

L.T. în limba engleză; R2067; R3351; R4636; R5359; R5429; R5839.

Întrebări: Am glorificat eu numele lui Dumnezeu săptămâna aceasta? În ce mod? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 OCTOMBRIE (Cântarea 152)