22 octombrie

Puteți bea paharul pe care îl voi bea eu? Matei 20:22.

Curajul Domnului pe calea îngustă ne umple de admirație. Ce caracter puternic avea El! El nu S-a gândit să se întoarcă înapoi. El s-a concentrat asupra împlinirii voinței Tatălui Său — în jertfirea de Sine în interesul altora. Nobil model au avut apostolii înaintea lor — de măreție în umilință, de învingere prin serviciu. Este bine să avem clar în minte că dacă nu ne împărtășim de paharul Lui, nu putem avea nici parte în Împărăția Lui de glorie. Deci să socotim toate lucrurile ca pierdere, ca gunoi, ca să putem obține această experiență necesară. Și când vine să nu ne temem, să nu ne gândim la încercările înfocate care ne vor încerca ca la un lucru străin. Dimpotrivă, chiar la aceasta am fost chemați, ca să putem suferi acum cu Domnul și în curând să fim cu El în Împărăție — Z ’04, 138, 139 (R3362).

*       *       *

Paharul simbolizează experiențele de fericire și suferință. Deși, în general vorbind, paharul Domnului nostru a conținut experiențele Sale de la Iordan până la Calvar, totuși în sensul lui extrem paharul reprezintă rușinea și ocara care i s-au adus ca unui izgonit și scos în afara legii, fiind condamnat la moarte pentru blasfemie și răzvrătire. Dacă suntem ai Lui, avem privilegiul să trecem prin experiențe asemănătoare. Noi cu puterea noastră nu suntem în stare să suferim astfel, ci întrebuințând cu credincioșie Spiritul, Cuvântul și providențele lui Dumnezeu ni se va da credința, speranța, iubirea și ascultarea de care avem nevoie și care ne vor face să vrem și astfel să putem să bem paharul Domnului cu El — PT 1936, 111.

Pasaje paralele: Ioan 4:6; 11:33, 34; 12:27; Faptele 3:18; 17:3; 2 Corinteni 1:5; Filipeni 2:7, 8; Evrei 4:15; 5:7; 12:2, 3; Romani 6:1-11; 8:10, 17; 1 Corinteni 15:29-34; 2 Corinteni 4:8-10; Filipeni 3:10; Coloseni 1:24; 2 Timotei 2:10-12; Evrei 13:10-13; 1 Petru 2:21-23; 4:12-14.

Cântări: 322 [-], 5, 350 [-], 134 [113], 279 [16], 299 [-], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 282: „Și s-a făcut o mare liniște”.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 382 (R5599: „Beți toți din el” — VDM, Vol. 11, Nr. 1, pag. 733).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 328 (R5342: Ce înseamnă a mânca trupul și a bea sângele Domnului VDM, Vol. 16, Nr. 5, pag. 1161).

L.T. în limba rusă; R1967; R4547.

L.T. în limba ucraineană; R1976; R5342.

L.T. în limba engleză; R1967; R4547; R5342.

Întrebări: Am băut eu din paharul Lui săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să beau? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 OCTOMBRIE (Cântarea 175)