23 octombrie

Și oricine va fi cel dintâi între voi să fie robul vostru Matei 20:27.

Între neamuri conducătorii sunt domni care nu servesc, ci sunt serviți, dar printre urmașii lui Isus regula trebuie să fie inversă: cel care va servi mai mult să fie mai apreciat. Câtă frumusețe este în ordinea lucrurilor divine! În ce deplin acord cu principiile arătate aici pot fi toți cei care gândesc drept! Cât de înțelepte sunt acestea și cât de contrare sunt ele cu spiritul lumii! Într-adevăr, urmașii Domnului vor fi în sensul acesta un popor deosebit în zelul lor pentru fapte bune — pentru a servi unul altuia și pentru a face bine tuturor oamenilor, după cum au ocazia — Z ’04, 140 (R3362).

*       *       *

Idealul de măreție al lumii este talentul, bogăția, puterea, autoritatea, cunoștința, reputația sau realizările neobișnuite. Idealul de măreție al Domnului este serviciul iubirii dezinteresate. De aceea noi suntem mari în ochii Lui în măsura în care servim dintr-o iubire dezinteresată, în armonie cu înțelepciunea, puterea și dreptatea, și ne dăm viața în interesul Planului Său, în mod special pentru a-i aduna și edifica pe cei aleși. La o astfel de măreție putem aspira; totuși nu cu ideea de a fi mai mari decât alții, pe care trebuie să-i preferăm în onoare. Noi trebuie să fim de folos altora în orice fel bun ce ne stă în putere. Pentru că Isus a fost așa, El este cel mai mare dintre toți — PT 1930, 166.

Pasaje paralele: Proverbe 15:33; Matei 18:1-6; 20:20-26, 28; 23:11; Marcu 10:42-45; Faptele 20:35; Romani 12:10, 16; 15:1-3; 1 Petru 5:3, 5; Isaia 14:12-15; Galateni 6:2, 10; Filipeni 2:5-9; Luca 22:27; Ioan 13:14.

Cântări: 95,  299 [-], 114 [-], 198 [-], 47, 229 [155], 146 [-].

Poeziile Zorilor, 169: Timpul este scurt.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 312 (R5785: Să slujească, nu să fie slujit  ― VDM, Vol. 6, Nr. 4, pag. 405).

Lectură suplimentară: (R4785: Mila lui Dumnezeu fata de pagani – VDM, Vol. 27, Nr. 3, pag. ); Z ʼ13, 295 (R5321: Spiritul de serviciu, spiritul ucenicieiVDM, Vol. 17, Nr. 1, pag. 1197); Z ʼ15, 311 (R5785: Meditații în timpul nopțiiVDM, Vol. 6, Nr. 4, pag. 406); Z ʼ15, 309 (R5785: „Dumnezeu arătat în trup”VDM, Vol. 6, Nr. 4, pag. 407); Z ʼ14, 212 (R5498: Cum și unde voi serviVDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 894); Z ʼ15, 55 (R5633: Slujirea îngerilorVDM, Vol. 10, Nr. 2, pag. 675); Z ʼ15, 313 (R5786: Serviciu nefolositor și serviciu folositorVDM, Vol. 6, Nr. 3, pag. 403).

L.T. în limba rusă; R5321; R5498; R5633; R5785_1; R5785_2; R5786.

L.T. în limba ucraineană; R4785; R5321; R5498; R5633; R5785_1; R5785_2; R5786.

L.T. în limba engleză; R4785; R5321; R5498; R5633; R5785_1; R5785_2; R5786.

Întrebări: Am căutat eu săptămâna aceasta să servesc? Am căutat eu să fac ceva pentru a fi văzut sau pentru a fi de folos? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în privința aceasta? Ce rezultate am obținut până acum?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 OCTOMBRIE (Cântarea 220)