3 OCTOMBRIE

Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nimic nu îi va poticni — Psalmii 119:165.

Cererile noastre trebuie să fie tot mai mult pentru har și înțelepciune, pentru roadele Spiritului, pentru ocazii de a servi Domnului și fraților și pentru a crește tot mai mult în asemănare cu Fiul iubit al lui Dumnezeu. … În astfel de condiții cine se poate îndoi de faptul că promisa „pace a lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere” va „păzi” asemenea „inimi” și „gândurile lor”? Această pace, prin ea însăși, va alunga unul din marile rele care chinuie inimile multora. Egoism și ambiție vor avea puțin loc în inima astfel umplută. Pacea divină poate locui în inimile noastre și poate domni în ele, așa încât să țină departe grijile și agitația lumii, chiar și atunci când ne înconjoară aceste condiții nefavorabile — chiar și atunci când adversarul însuși ne asaltează prin reprezentanții înșelați Z ’04, 24 (R3304).

*       *       *

Iubirea din datorie și iubirea dezinteresată alcătuiesc legea lui Dumnezeu pentru poporul Său consacrat. Astfel legea aceasta cuprinde preceptele Cuvântului. Dar multe Scripturi o folosesc într-un sens mult mai larg, ca să însemne și doctrinele, promisiunile, îndemnurile, profețiile, istoriile și tipurile Cuvântului, adică tot ceea ce conține Biblia. În cel mai larg sens al cuvântului, a fi desfătat în legea Domnului înseamnă a găsi mare plăcere de a medita la ea, de a o răspândi și a o practica. Cei care iubesc legea lui Dumnezeu, știind că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele final al lor și al omenirii spre slava Domnului, au odihna inimii și a minții. În mijlocul încercărilor aceștia sunt păziți ca să nu cadă din favoarea lui Dumnezeu, și astfel o păstrează cu ajutorul Cuvântului și providenței Domnului — PT 1935, 131.

Pasaje paralele: Psalmii 4:8; 25:12, 13; 29:11; Proverbe 3:17, 24; Isaia 26:3, 12; 28:12; 32:2; 54:10, 13; 57:1, 2, 19; Luca 2:14; Ioan 14:27; Romani 5:1; 8:6; Efeseni 2:14-17; Filipeni 4:7; Coloseni 3:15.

Cântări: 128 [109], 3, 27, 56, 57, 93, 244 [-].

Poeziile Zorilor, 213: Nu te îndoi de El.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 397 (R4898a: Pacea lui DumnezeuVDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1966).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 150 (R4817: Tărie și paceVDM, Vol. 26, Nr. 6, pag. 2126); Z ʼ13, 227 (R5284: „Pacea lui Dumnezeu”VDM, Vol. 18, Nr. 1, pag. 1268); Z ʼ14, 102 (R5431: Pacea lui Dumnezeu și pacea cu DumnezeuVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1010).

L.T. în limba rusă; R5284; R5431.

L.T. în limba ucraineană; R4817; R5284; R5431.

L.T. în limba engleză; R3304; R4817; R5284; R5431.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Care au fost împrejurările? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în aceste experiențe? Ce rezultat au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 03 OCTOMBRIE [V.D.M. 22.3] (Cântarea 317)