24 octombrie

Și pe când îl duceau de acolo, au prins pe unul Simon … și pe el au pus crucea, ca să o poarte după Isus Luca 23:26.

Adeseori ne-am întrebat unde erau Petru, Ioan și Iacov de nu au văzut sarcina Învățătorului ca să-I fi alergat în ajutor? Dacă suntem înclinați să invidiem pe Simon pentru privilegiul că a putut ajuta Învățătorului să poarte crucea, să ne gândim că mulți dintre frații Domnului poartă zilnic cruci simbolice, că este privilegiul nostru să le ajutăm și că Domnul acceptă să socotească orice serviciu făcut urmașilor Lui credincioși ca făcut persoanei Sale. … După cum crucea de lemn nu a fost cea mai grea povară a Domnului nostru, tot așa, urmașii Săi au cruci pe care lumea nu le vede, dar pe care „frații” trebuie să le înțeleagă. „Purtați-vă greutățile unii altora și împliniți astfel legea lui Cristos” — Z ’04, 155 (R3369).  

*       *       *

Din cauza că era slăbit, crucea l-a sleit de puteri pe Isus fără să mai poată rezista; și atunci Dumnezeu a prevăzut ajutorul necesar, chiar dacă Simon a fost un ajutor involuntar. În verset se dă de înțeles că Isus a purtat crucea acolo unde erau încrucișate bârnele; astfel El a dus partea ei mai grea. Cu siguranță, Isus a purtat o cruce mai grea decât noi. Pe măsură ce o purtăm pe a noastră, aflăm că Isus duce partea ei mai grea. El ține seama de limitele noastre. El ne cunoaște slăbiciunea. De aceea El merge înaintea noastră ducând partea mai grea a poverii noastre; și astfel, prin harul Său, El ne dă putere să mergem înainte până la sfârșit în pofida tuturor obstacolelor — PT 1935, 131-132.

Pasaje paralele: Geneza 49:24, 25; 50:20; 1 Samuel 2:6-9; Ezra 6:22; Neemia 6:16; Estera 7:10; Psalmii 17:13; 76:10; Proverbe 16:7; 21:1.

Cântări: 121 [-], 63, 99 [-], 124 [108], 129 [110], 149 [-], 252 [-].

Poeziile Zorilor, 215: Crucea ascunsă.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 120 (R5221: Purtarea crucii un privilegiu VDM, Vol. 19, Nr. 4, pag. 1378).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 424 (R4919: Să nu faci nimic prin care fratele tău să se poticneascăVDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1934); Z ʼ13, 168 (R5250: Serviciul fraților un zel  potrivitVDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1325); Z ʼ13, 339 (R5346: „Pentru că iubim pe frați”VDM, Vol. 16, Nr. 4, pag. 1152); Z ʼ14, 69 (R5412: Spiritul ajutorăriiVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1045).

L.T. în limba rusă; R5250_1; R5346; R5412.

L.T. în limba ucraineană; R4919; R5250_1; R5346; R5412.

L.T. în limba engleză; R3369; R4919; R5250_1; R5346; R5412.

Întrebări: Am avut eu săptămâna aceasta providențe de ușurare? Care au fost ele? Ce rezultate au urmat?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 OCTOMBRIE [V. D. M. 16.5] (Cântarea 169)