7 OCTOMBRIE

Și oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip — Matei 7:26.

Speranțele zidite pe promisiunile Domnului și care nu sunt însoțite de fapte sunt speranțe zidite pe nisip. Este numai o problemă de timp până când marele timp de încercare va veni și se va dovedi că aceste speranțe sunt mai rele decât nefolositoare. Se va dovedi că ele au înșelat pe cei ce le-au nutrit, care credeau că le este asigurată o parte în Împărăție. Dimpotrivă, cei care zidesc cu supunere, a căror inimă și limbă mărturisesc și onorează pe Domnul, care își confirmă credința prin fapte și roadele lor dovedesc legătura lor vitală cu Domnul — aceștia răzbat prin toate furtunile vieții și niciodată nu vor fi mișcați, niciodată nu vor fi clătinați, căci sunt pe temelie — Z ’04, 36 (R3317).

*       *       *

Cuvintele lui Isus și învățăturile Bibliei sunt expresii echivalente, fiindcă Dumnezeu a dat Scripturile prin Fiul Său atât înainte de a deveni om cât și după aceea. A auzi cuvintele Sale înseamnă a le înțelege. Doar cei umili sunt atrași de ele. Cu adevărat nechibzuit este cel care, înțelegându-le, nu se supune influenței lor. Toate eforturile lui de a face lucruri minunate în numele Domnului vor avea ca rezultat eșecul, în ceea ce privește dezvoltarea unui caracter ca al lui Cristos și astfel unul plăcut lui Dumnezeu. Structura credinței sale, asemenea unei case zidite pe nisip, va fi măturată de ploile, vânturile, furtunile și șuvoaiele marelui Timp de Strâmtorare care vor veni asupra lui ca și asupra lumii — PT 1926, 156.

Pasaje paralele: Proverbe 10:8; Matei 5:6; 7:24, 25, 27; 13:7, 14, 15, 19-23; Ezechiel 33:30-32; Romani 2:13; 10:14-21; Iacov 1:19, 22-25; Luca 6:49; 11:28; 13:24-27.

 Cântări: 49, 22, 79, 296 [175], 306 [178], 311 [-], 332 [184].

Poeziile Zorilor, 217: Unul aici, unul acolo.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 59 (R5407: Ce alta cere Iehova? VDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1053).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 184 (R5481: Să ne potrivim ca niște copii ascultătoriVDM, Vol. 13, Nr. 4, pag. 923); Z ʼ15, 268 (R5761a: Ascultare și regalitateVDM, Vol. 7, Nr. 1, pag. 447).

L.T. în limba rusă; R5481; R5761.

L.T. în limba ucraineană; R5481; R5761.

L.T. în limba engleză; R3317; R5481; R5761.

Întrebări: Ce fel de ascultător al Cuvântului sunt eu? Cum am ascultat eu Cuvântul săptămâna aceasta? Ce spirit am avut, care au fost cauzele și rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 07 OCTOMBRIE [Dezv. car. R2228, col. 1, par. 3; R4929] (Cântarea 143)