30 octombrie

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni Matei 6:24.

„Nu puteți servi lui Dumnezeu și mamonei”. Experiența și observația confirmă aceasta și de aceea vedem, ca regulă, că în lucrurile spirituale oamenii sunt fie reci, fie fierbinți. … Noi trebuie să „căutăm întâi [în principal] împărăția lui Dumnezeu”. Aceasta trebuie să fie preocuparea noastră principală, care să ne cuprindă tot timpul, toată atenția, toată gândirea, toată energia, toată influența și toate mijloacele pe care le avem — se subînțelege că lucrurile necesare pentru viața prezentă fac excepție; și iubirea și zelul nostru se vor manifesta în măsura în care suntem gata să jertfim chiar și din lucrurile pământești necesare, pentru lucrurile cerești — Z ’01, 61 (R2764).

*       *       *

Prin doi stăpâni Domnul nostru nu se referă la doi care au aceleași interese și țeluri, ci la doi stăpâni ale căror interese și țeluri sunt în conflict. Altminteri nu am putea sluji lui Dumnezeu și lui Cristos ca Stăpâni ai noștri. Noi îi putem sluji fiindcă interesele și țelurile lor sunt identice. Dar întrucât interesele și țelurile lui Dumnezeu și ale lui Satan sunt în conflict, noi nu putem să-i slujim pe amândoi. Din același motiv nu putem sluji lui Cristos și lui Anticrist, cărnii și Spiritului, lumii acesteia și celei viitoare, erorii și Adevărului. Cu cât mai repede ne dăm seama de acest principiu și acționăm în consecință cu atât mai bine pentru noi ca creștini — PT 1930, 183.

Pasaje paralele: Geneza 39:9; Osea 10:2; Daniel 1:8-16; 3:12-25; Luca 16:13; 1 Împărați 18:21; Iosua 24:14-25; Matei 4:8-10; 12:25; Marcu 10:21-23; Ioan 10:41, 42; 1 Corinteni 10:21; Evrei 11:24-26; Iacov 1:8.

Cântări: 8,  160 [122], 191 [247B], 208 [147], 224 [153], 16 [-], 109 [306].

Poeziile Zorilor, 42: Consacrare deplină.                                 

Lectură din Turn: Z ʼ15, 109 (R5666: „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți”VDM, Vol. 9, Nr. 3, pag. 614).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 136 (R4809: Ținerea corpului în stăpânireVDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2141); Z ʼ12, 111 (R5001: Corpul muritor, servitorul noii mințiVDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1801); Z ʼ13, 99 (R5211a: Conflictul între carne și spiritVDM, Vol. 19, Nr. 6, pag. 1395).

L.T. în limba rusă; R5211

L.T. în limba ucraineană; R4809; R5001; R5211.

L.T. în limba engleză; R4809; R5001; R5211.

Întrebări: Am fost eu devotat unui singur Stăpân săptămâna aceasta? Cui am slujit? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să fiu devotat unuia singur? Ce rezultate am obținut?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 OCTOMBRIE [R4337] (Cântarea 56)