31 octombrie

 Pentru că bunătatea [favoarea] Ta este mai bună decât viața, buzele mele Te vor lăuda Psalmii 63:3.

Cei care au gustat din harul Domnului, care au ajuns la convingerea că favoarea Lui este mai bună decât viața și care cu bucurie au pus pe altarul Lui toate bunurile pământești, speranțele și ambițiile, se bucură să spună veștile bune altora, se bucură să arate laudele Celui care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Mesajul este prea bun ca să fie reținut. Aceștia nu numai că nu necesită să fie angajați pentru a-l vesti, ci sunt dispuși ca vestirea și bucuria favorii lui Dumnezeu legată de vestire să-i coste ceva — strâmtorare, bani, pierderea prieteniilor pământești, încordarea sau chiar ruperea unora dintre relațiile familiale, cât și priviri ostile din partea lumii și a bisericismului — Z ’01, 246 (R2850).  

                                                *       *       *

Bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu pentru noi cuprinde favorurile creării, providenței, răscumpărării, instruirii, îndreptățirii, sfințirii și eliberării. Dar bunătatea iubitoare deosebită la care se face referire aici este chemarea la natura cerească împreună cu Cristos, acordată și îndeplinită. Aceasta este mult mai bună decât viața umană și privilegiile ei sunt mai înalte, așa cum cerurile sunt mai sus decât pământul. O astfel de chemare dă buze, învățături adevărate, care arată laudele lui Iehova, înțelepciunea, puterea, dreptatea și iubirea Sa glorioasă. Așadar, să vestim Planul Său minunat, care face de cunoscut laudele Sale — PT 1935, 132.

Pasaje paralele: Exodul 15:1, 2; Iov 36:24; Psalmii 7:17; 9:11; 22:22-25; 28:6, 7; 30:4; 33:1-3; 35:18; 43:3, 4; Isaia 38:17; Luca 1:46, 47; Ioan 14:23.

Cântări: 238 [159], 235 [158], 236 [-], 237 [-], 273 [152], 19, 37.

Poeziile Zorilor, 283: Va ține munca lui?                                 

Lectură din Turn: Z ʼ14, 118 (R5440: „O, cât de mare este bunătatea Ta!”VDM, Vol. 14, Nr. 4, pag. 993).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 185 (R4839: Dreptatea și mila divinăVDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2089); Z ʼ13, 265 (R5304: Conducerea lui Dumnezeu în lume și în BisericăVDM, Vol. 17, Nr. 4, pag. 1230).

L.T. în limba rusă; R2682; R3020; R5304.

L.T. în limba ucraineană; R2682; R3020; R4839; R5304.

L.T. în limba engleză; R2682; R2850; R3020; R4839; R5304;

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce ajutor sau ce piedici am avut în ele? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 31 OCTOMBRIE [R3836] (Cântarea 332)