29 octombrie

Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți; prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus 2 Corinteni 4:8-10, VDC.

Cei care pentru cauza Domnului, pentru cauza Adevărului suferă cu bucurie cea mai mare ruşine, cea mai mare ocară, cele mai mari încercări, cele mai mari persecuţii în viaţa prezentă şi astfel au experienţe foarte asemănătoare cu cele ale Învăţătorului şi Modelului nostru, putem fi siguri că vor primi o mare răsplată în viitor, în măsura credincioşiei lor manifestată în astfel de sacrificii; precum a declarat apostolul: „O stea diferă de altă stea în glorie” — Z ’01, 55 (R2760).  

*       *       *

Nu este buna plăcere a Domnului de a ne permite să ducem un trai cu totul liniștit în aspectele exterioare. O astfel de linie de conduită ne-ar face nepotriviți pentru slujirea prezentă și viitoare a sfinților. Dimpotrivă, Domnul binevoiește să permită ca noi să avem tot felul de experiențe neprielnice; iar în mijlocul unora puterea noastră aproape să se frângă. Potrivind poverile pentru spatele nostru și spatele nostru pentru poveri, El ne dă har de ajuns pentru fiecare moment de nevoie, și astfel, treptat, ca și în cazul Domnului nostru, El ne aduce la perfecțiunea caracterului ca discipoli ai Săi care zilnic își dau viețile umane împreună cu Domnul nostru scump în sacrificiu iubitor — PT 1936, 111.

Pasaje paralele: Faptele 9:16; Romani 8:17, 18, 23; 1 Corinteni 4:12, 13; 2 Corinteni 1:5-7; 4:11-18; 6:4, 5; 11:23-28; Filipeni 1:29; 2:27-29; 2 Tesaloniceni 1:4, 5; Iacov 5:10; 1 Petru 5:10.

Cântări: 3, 47, 150 [-], 160 [122], 244 [-], 277 [-], 307 [-].

Poeziile Zorilor, 98: O mică discuție cu Isus.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 120 (R5670: Aici întristări ușoare”  „slava care urmează”VDM, Vol. 9, Nr. 2, pag. 604).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 212 (R4854b: Partea bisericii în jertfa pentru păcatVDM, Vol. 26, Nr. 2, pag. 2062); Z ʼ14, 382 (R5599: „Beți toți din el”VDM, Vol. 11, Nr. 1, pag. 733); Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferințăVDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417).

L.T. în limba rusă; R5599; R5778.

L.T. în limba ucraineană; R4854_1; R5599; R5778.

L.T. în limba engleză; R2760; R4854; R5599; R5778.

Întrebări: Ce am suferit eu săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 OCTOMBRIE [R3849] (Cântarea 8)