28 octombrie

Spiritul Domnului Iehova este peste mine, deoarece Iehova m-a uns … să mângâi pe toți cei care jelesc … să le dau frumusețe în locul cenușii, untdelemnul bucuriei în locul jelirii Isaia 61:1-3.

Însărcinarea noastră este să căutăm pe cei blânzi, pe cei întristați, care și-au dat seama de neajunsurile și slăbiciunile lor și care caută refugiu și eliberare. Este o parte a însărcinării noastre să le atragem atenția asupra Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, să le arătăm frumusețea învierii în locul cenușii morții, și gloriile, care, după promisiunea Domnului, vor lua curând locul spiritului de apăsare, dezamăgire, întristare și tulburare din prezent. Este însărcinarea noastră să spunem acestora că „bucuria vine dimineața”, să-i ajutăm să se ridice și imediat să îmbrace hainele laudei și să înceapă să umble în înnoirea vieții, cu o „cântare nouă pe buze — chiar bunătatea iubitoare a Dumnezeului nostru” — Z ’04, 295 (R3434).  

*       *       *

Inima și mintea sfântă a lui Dumnezeu este asupra poporului Său consacrat. Aceasta este calificarea lor pentru a sluji. Prin spiritul acesta, mințile lor primesc capacități de a pricepe, de a-și aminti, de a raționa asupra lucrurilor spirituale și de a le exprima. Prin același spirit, inimile lor primesc capacitățile necesare pentru credință, speranță, iubire și ascultare, pentru a îndeplini acceptabil sacrificiile ce țin de serviciul lor. Cu adevărat, spiritul acesta îi împuternicește să-i mângâie pe cei dragi ai Sionului care jelesc, să-i scoată din cenușa întristării și să-i aducă în frumusețea sfințeniei și bucuriei în Domnul — PT 1926, 156.

Pasaje paralele: Matei 3:16, 17; Faptele 10:38; 4:1-4; 2 Corinteni 1:21, 22; 1 Ioan 2:20, 27; Psalmii 119:50, 52, 54, 92, 143; 147:3; Isaia 40:1, 2; 51:3, 12; Ioan 16:33; 2 Corinteni 1:2-7; Ezechiel 9:3, 4; 1 Tesaloniceni 4:18.

Cântări: 25, 38, 57, 93, 108 [-], 228 [-], 278 [315].

Poeziile Zorilor, 198: Mângâiere.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 277 (R5536: Numai cei unși sunt împuterniciți să predice VDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 829).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorareVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815); Z ʼ15, 120 (R5670: Aici „întristări ușoare” — „slava care urmează”VDM, Vol. 9, Nr. 2, pag. 604); Z ʼ15, 374 (R5815: Susținuți în „ziua cea rea”VDM, Vol. 5, Nr. 5, pag. 352).

L.T. în limba rusă; R5544; R5670; R5815.

L.T. în limba ucraineană; R3434; R5544; R5670; R5815.

L.T. în limba engleză; R3434; R5544; R5670; R5815.

Întrebări: Am mângâiat eu pe alții și le-am adus bucurie săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 28 OCTOMBRIE (Cântarea 123)