2 OCTOMBRIE

Uitând acele lucruri care sunt în urmă — Filipeni 3:13.

Noi uităm lucrurile care sunt în urmă deoarece este drept să facem așa. Deoarece Dumnezeu le uită și declară că El a aruncat toate imperfecțiunile noastre înapoia Sa; că toate imperfecțiunile noastre sunt acoperite în ochii Săi prin meritul Celui care ne-a iubit și a murit pentru noi, pe care noi Îl iubim și în care ne încredem și în ale cărui urme căutăm să umblăm cu mai multă sau mai puțină imperfecțiune, după măsura defectelor moștenite în trupul nostru. Nu vrem să sugerăm că alunecările sau eșecurile trebuie să fie considerate cu ușurință sau să fie uitate repede, dimpotrivă, trebuie îndreptate după măsura capacității noastre și zi de zi trebuie cerută iertarea divină pentru aceste defecte — Z ’04, 23 (R3304).

*       *       *

Lucrurile care sunt în urma noastră cuprind lucrurile de care ne-am lăsat la îndreptățire, adică păcatul și rătăcirea, iar în mod deosebit sunt lucrurile la care am renunțat la consacrare, adică cele personale și ale lumii. A uita aceste lucruri înseamnă a ne desprinde afecțiunile de ele, a suprima eforturile lor de a ne controla și a da dovadă de o inimă și o minte de nepătruns pentru ademenirile lor. Ceea ce ne va face în stare să le uităm nu este doar luarea în considerare a faptului că sunt de valoare mică, nu sunt satisfăcătoare și sunt periculoase pentru inima și mintea nouă, dar de asemenea, și în mod special, luarea în considerare a faptului că lucrurile spirituale sunt de mare valoare, sunt satisfăcătoare și sigure pentru inima și mintea nouă. Fie ca lucrurile spirituale așa să ne împlinească sentimentele încât cele lăsate în urmă să nu aibă efect atrăgător asupra noastră — PT 1930, 165-166.

Pasaje paralele: Proverbe 4:25; 17:25, 26; Matei 10:37-39; Ioan 12:25; Psalmii 45:10; Geneza 19:26; 24:58-61; Luca 9:62; 17:32, 33; Galateni 4:9; Filipeni 3:7, 8; Evrei 10:39; 12:1; 1 Petru 1:14; 4:1-4; 2 Petru 1:9.

Cântări: 312 [-], 192 [140], 193 [141], 88, 150 [-], 47, 127 [-].

Poeziile Zorilor, 179: Dincolo de umbre.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 193 (R5044: „Una fac”VDM, Vol. 23, Nr. 1, pag. 1717).

Lectură suplimentară: Z ʼ15, 296 (R5777: Stăpânirea dorințelor după lucruri pământeștiVDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 419); Z ʼ15, 296 (R5806: Cuvenita omorâre a trupuluiVDM, Vol. 5, Nr. 6, pag. 362).

L.T. în limba rusă.; R5777; R5806.

L.T. în limba ucraineană.; R5777; R5806.

L.T. în limba engleză.; R3304; R5777; R5806.

Întrebări: Am dat eu uitării săptămâna aceasta lucrurile păcătoase, eronate, egoiste și lumești? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat ca să le uit? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 02 OCTOMBRIE [V. D. M. 21.3] (Cântarea 322)