4 OCTOMBRIE

Isus le-a spus: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni — Matei 4:19.

Toate afacerile vieții ne învață lecții folositoare pentru viitor, dacă noi vrem să le primim. A fost poate ceva deosebit de folositor în meseria pescuitului, ceva ce se poate asemăna în mod special cu marea lucrare la care au fost angajați apostolii pentru tot restul vieții lor. Domnul nostru ne dă de înțeles aceasta în chemarea Sa. Meșteșugul pescuitului cere energie, tact, momeală potrivită și ca pescarii să stea ascunși. Aceste patru lucruri sunt necesare și pentru pescuitul spiritual, în care Domnul ne oferă privilegiul de a ne angaja. Să ne amintim că precum peștii se sperie ușor dacă văd că cineva vrea să-i prindă, tot așa și oamenii se feresc să fie prinși prin ceva, în special când au cât de puțină suspiciune că și-ar putea pierde libertățile; astfel i se pare lumii consacrarea — Z ’04, 26, 27 (R3307).

*       *       *

Ca pescari noi trebuie să fim veghetori, activi, cumpătați, perseverenți, altruiști, să avem tact și să iubim peștele și pescuitul simbolic. Noi trebuie să ne echipăm cu un limbaj corespunzător, cu Adevărul și cunoașterea naturii umane, să ne putem adapta și să putem rezista în împrejurări neprielnice. Noi trebuie să căutăm tot timpul să „prindem oameni”, înăuntrul bisericilor și în afara lor. Noi trebuie să folosim cârligele îndreptățirii și consacrării, precum și momeala unor adevăruri care să fie pe placul peștilor simbolici. Trebuie să avem mare grijă cum aruncăm cârligele și undițele, și cum acționăm atât înainte ca ei să muște momeala cât și în timp ce mușcă din ea. Trebuie să avem mare grijă și cum tragem și înșirăm pe sfoară peștii simbolici, dacă vrem să „prindem oameni” pentru Domnul — PT 1934, 143.

Pasaje paralele: Exodul 28:1; 1 Samuel 3:4-10; 1 Cronici 23:13; Isaia 6:8-10; Matei 4:18, 20-22; 9:9; Luca 10:1, 2; Ioan 1:43; Romani 10:14, 15; 2 Corinteni 5:18-20; Evrei 5:4; Matei 10:7, 11-13, 16, 25, 27, 28; 28:19, 20; Luca 24:48.

Cântări: 309 [179], 70, 116 [-], 164 [124], 210 [-], 260 [169], 275 [-].

Poeziile Zorilor, 166: Intră.           

Lectură din Turn: Z ʼ14, 308 (R5554: Prinderea peștilor cu năvodul Evangheliei — VDM, Vol. 11, Nr. 6, pag. 800).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 227 (R5506: Calea, adevărul și viața VDM, Vol. 12, Nr. 6. pag. 877); Z ʼ16, 268 (R5953: Sfântul Pavel înaintea lui Felix VDM, Vol. 2, Nr. 1, pag. 90).

L.T. în limba rusă; R5506; R5953.

L.T. în limba ucraineană; R2099; R2190; R3307; R5953.

L.T. în limba engleză; R2099; R2190; R3307; R5506; R5953.

Întrebări: Ce experiențe am avut săptămâna aceasta în conformitate cu acest text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au adus?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 OCTOMBRIE (Cântarea 179)