30 IUNIE

La timpul secerișului, voi spune secerătorilor … grâul adunați-l în grânarul meu — Matei 13:30.

Timpul este scurt, lucrul secerișului este mare, lucrătorii sunt puțini, timpul nostru este consacrat și trebuie să lucrăm cât se zice ziuă, știind că va veni o noapte când nimeni nu va putea lucra. Am consacrat viața noastră până la moarte. Marele Domn al secerișului ne-a încredințat slujba de a căuta „grâul” adevărat și de a-l aduna în grânar. Ce timp mai avem noi pentru distracții, lucruri lumești sau multele plăceri sociale? Dimpotrivă, noi trebuie să ne mulțumim dând foarte puțină atenție acestor lucruri și, angajându-ne din toată inima, să stăruim în lucrul care ni s-a încredințat, dacă vrem să câștigăm aprobarea Stăpânului nostru: „Bine, rob bun și credincios” — Z ’00, 234 (R2674).

*       *       *

La timpul Secerișului a fost strânsă roada pentru tot lucrul făcut mai înainte în Veacul Evanghelic. Cei care au fost privilegiați să secere acel Seceriș au intrat în osteneala tuturor slujitorilor lui Dumnezeu de la începutul Veacului Evanghelic. Cu încredere și bucurie slujitorii lui Dumnezeu au strâns ceea ce a fost secerat și ceea ce alții au semănat. Și atât semănătorii cât și secerătorii se bucură împreună în Casa Secerișului — PT 1932, 63.

Pasaje paralele: Psalmii 50:5; Isaia 52:7; Maleahi 3:17; Matei 3:11, 12; Luca 3:17; Ioan 4:34-38; Apocalipsa 7:1-4; 14:14-16; Matei 13:41-43; 1 Corinteni 15:42-58.

Cântări: 260 [169], 70, 116 [-], 210 [-], 275 [-], 309 [179], 337 [327].

Poeziile Zorilor, 169: Timpul este scurt.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 269 (R5761: Cele două părți ale lucrării secerișului ― VDM, Vol. 7, Nr. 1, pag. 446).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 107 (R4796: Dumnezeu lucrează ― noi lucrămVDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2171); Z ʼ14, 70 (R5413: Sfârșitul veacului un timp primejdiosVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1044); Z ʼ14, 71 (R5413a: Atitudine curajoasă ― în trecut, în prezent și în viitorVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1043).

L.T. în limba rusă. R5413; R5413_1; R5554.

L.T. în limba ucraineană. R4796; R5413; R5413_1; R5554.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am răspândit eu Cuvântul lui Dumnezeu săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 IUNIE [V.D.M. 254:6] (Cântarea 142)