29 IUNIE

Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu — Matei 5:8.

A fi „cu inima curată” nu înseamnă perfecțiunea comportamentului, nici a cuvântului, nici a gândului, ci perfecțiunea intenției cu privire la toate acestea. Dorința și efortul nostru trebuie să fie îndreptate spre perfecțiune, în cuget, în cuvânt și faptă. Standardul care ne este pus înainte și cu care inima și voința noastră trebuie să fie de acord, este standardul divin: „Fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48). Dumnezeu nu a pus un standard mai jos decât acesta, de absolută perfecțiune, dar a prevăzut pentru noi har, îndurare și pace prin Cristos, dacă noi vrem să umblăm pe urmele Lui, această curățenie a inimii fiind unul dintre pașii esențiali pe calea îngustă — Z ’00, 71 (R2585).

*       *       *

Curățenia inimii înseamnă a fi bine intenționat. Acest lucru înseamnă a avea singurul scop de a glorifica pe Dumnezeu. Aceasta ne va reduce conduita la termenii de loialitate față de Dumnezeu. Cei care au astfel de inimi într-adevăr sunt fericiți, și cei care au astfel de inimi îl văd acum pe Dumnezeu cu ochii înțelegerii lor, iar toți cei aleși Îl vor vedea în cele din urmă așa cum este El în realitate — PT 1933, 79, 80.

Pasaje paralele: Psalmii 15:2; 19:8; 24:3-5; 51:7; Proverbe 21:8; Maleahi 3:2, 3; Ioan 15:12; 1 Timotei 1:5; Filipeni 4:8; 2 Timotei 2:21, 22; Tit 1:15; 1 Petru 1:22; 1 Ioan 3:3; 1 Corinteni 13:12; 1 Ioan 3:2.

Cântări: 194 [-], 20, 1, 145 [-], 136 [-], 78, 125 [-].

Poeziile Zorilor, 114: Arată-mi fața Ta.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 389 (R5148: Ce constitue puritatea inimii ― VDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1509).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimii ― VDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310); Z ʼ15, 245 (R5746: Ferice de cei cu inima curată VDM, Vol. 7, Nr. 3, pag. 473).

L.T. în limba rusă; R5258; R5746.

L.T. în limba ucraineană; R5258; R5746.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am purtat? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 IUNIE [V.D.M. 255:4] (Cântarea 147)