28 IUNIE

Nu fi înțelept în ochii tăi; teme-te de Iehova și depărtează-te de rău — Proverbe 3:7.

Nimic nu este mai periculos pentru copilul lui Dumnezeu decât încrederea în sine. Aceasta închide drumul înaintării adevărate și al reformării inimii și-l împiedică să fie cu adevărat folositor pentru alții și mai ales folositor în serviciul lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul Lui spune: „Dumnezeu se opune celor mândri, dar dă har celor umili”. În locul încrederii în sine, înțelepciunea ne îndeamnă la neîncredere în sine, aducându-ne aminte de slăbiciunile și imperfecțiunile noastre și, în mod corespunzător, ne îndeamnă să onorăm pe Dumnezeu și să ne încredem în El, ceea ce ne va întări mai mult decât orice și ne va face capabili să ne îndepărtăm de răul care se află în natura noastră decăzută — Z ’96, 263 (R2060).

*       *       *

A fi înțelept în ochii proprii înseamnă mulțumire de sine și suficiență de sine cu privire la cunoștința proprie. Unii ca aceștia nu se lasă învățați și cu siguranță vor cădea de la Adevăr, în afară de cazul în care își vor îndrepta căile. Dacă ei doresc să fie ridicați din această greșeală să învețe să dea lui Dumnezeu primul loc în inimile lor, și astfel vor fi făcuți capabili să se depărteze de nelegiuire, și aceasta prin practicarea binelui — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Deuteronom 9:7; 15:5; Psalmii 131:1, 2; Proverbe 10:8; 22:4; 30:32; Romani 12:16; 1 Corinteni 3:18; Deuteronom 10:12; Iosua 24:14; 1 Samuel 12:24; Iov 28:28; 37:24; Psalmii 25:12-14; 103:11, 13, 17.

Cântări: 44, 130 [111], 13, 95, 125 [-], 136 [-], 145 [-].

Poeziile Zorilor, 82: Doar lasă pe Tatăl tău să facă ce voiește.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 57 (R5186: Smerenia un element al curajului adevărat ― VDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1446).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 58 (R5186a: Buna-cuviință în casa lui Dumnezeu VDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1445); Z ʼ13, 359 (R5358: Asemănarea de caracter cu Dumnezeu VDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1132); Z ʼ16, 29 (R5840: Valoarea moderației VDM, Vol. 5, Nr. 2, pag.315).

L.T. în limba rusă; R5186; R5358; R5840.

L.T. în limba ucraineană; R2249; R5358; R5840.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 28 IUNIE (Cântarea 93)