27 IUNIE

Și cel ce ne întemeiază împreună cu voi în Cristos și ne-a uns este Dumnezeu, care ne-a și sigilat — 2 Corinteni 1:21, 22.

Sigiliul sau semnul discipolului adevărat este posesiunea Spiritului lui Cristos. Manifestarea acestui Spirit sfânt este triplă: (1) iubire mai presus de toate față de Dumnezeu și loialitate bucuroasă cauzei Sale, chiar cu prețul suferinței; (2) iubire altruistă, nobilă și curată față de frați, dorință pentru bunăstarea lor, care întotdeauna este gata a le face bine; (3) iubire compătimitoare față de lume, care, în ocaziile ce se prezintă, ne îndeamnă spre fapte bune și spre dorința și efortul de a trăi întotdeauna în pace cu toți oamenii — Z ’96, 212 (R2032).

*       *       *

Cei din poporul lui Dumnezeu sunt în permanență potriviți unii cu alții de către Dumnezeu ca discipoli ai lui Isus. De asemenea, prin ungere, El încontinuu i-a dezvoltat pe membrii Corpului lui Cristos, întărindu-i la locurile lor în acel Corp. În același mod El a lucrat în ei sigiliul Spiritului aducându-le inimile într-o unitate și cooperare plăcută cu El în conformitate cu toate aranjamentele Sale — PT 1935, 102.

Pasaje paralele: Romani 16:25; Coloseni 2:7; 1 Petru 5:10; Faptele 10:38; Matei 3:16, 17; 1 Ioan 2:20, 27; 1 Corinteni 12:12, 13; Galateni 2:20; 3:16, 29; Efeseni 4:13; 2 Corinteni 5:5; Efeseni 1:13, 14; 4:30; Romani 8:9, 14-16; 5:5; 2 Timotei 2:19.

Cântări: 201 [-], 4, 74, 114 [-], 105 [103], 198 [-], 249 [163].

Poeziile Zorilor, 290: Viața-mi este doar o țesătură.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 213 (R5498a: Uns ― Întărit ― Pecetluit ― VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 893).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 212 (R5498: Cum și unde voi servi? ― VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 894); Z ʼ14, 297 (R5549: Ungerea Bisericii ― VDM, Vol. 12, Nr.1, pag. 809).

L.T. în limba rusă; R4331; R5498; R5549; R5557.

L.T. în limba ucraineană; R4331; R5498; R5549; R5557.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am simțit eu săptămâna aceasta lucrarea lui Dumnezeu de întărire, ungere și sigilare? În ce mod? În ce împrejurări? Care a fost rezultatul acestei lucrări?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 27 IUNIE (Cântarea 58)