26 IUNIE

De aceea, frați sfinți, părtași ai chemării cerești, luați aminte la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, Cristos Isus — Evrei 3:1.

Voia lui Dumnezeu este ca fiecare membru al „corpului lui Cristos” să fie atins de simţământul slăbiciunilor lumii, cu scopul ca atunci când vor fi înălţaţi în Împărăţie ca preoţime împărătească şi vor judeca lumea, să poată fi foarte miloşi, compătimitori şi generoşi. Domnul şi Învăţătorul nostru, care n-a avut niciuna din imperfecțiunile neamului omenesc căzut, ci a fost nevinovat, sfânt şi despărţit de păcătoşi, a trebuit să preia de la oameni slăbiciunile şi neajunsurile lor, ca şi El să fie atins de slăbiciunile noastre şi să fie un Mare Preot credincios. Ar fi cu totul lipsit de logică să presupunem că lecţiile necesare pregătirii marelui Preot pentru funcţia şi serviciul Său nu sunt necesare sub-preoţilor, care sunt chemaţi să sufere şi să domnească împreună cu El — Z ’96, 208 (R2028).

*       *       *

Frații sunt sfinți fiindcă sunt consacrați Domnului. Ei sunt părtași ai chemării lui Dumnezeu, deoarece, fiind invitați de Tatăl, ei au acceptat chemarea și au primit Spiritul sfânt. Una dintre activitățile lor cele mai folositoare este cugetarea la Cristos ca la Cel trimis de Tatăl și Marele Preot al ordinului preoțesc. Aceasta le permite să meargă pe urmele Lui — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: Isaia 53; Ioan 19:5; Filipeni 2:5-11; 3:14; 2 Timotei 1:9; 2 Petru 1:10; Evrei 2:9, 17, 18; 4:14; 5:5; 6:20; 8:1; 9:11; 10:21; 12:2, 3; 1 Petru 2:21.

Cântări: 96, 139 [116], 168 [127], 167 [-], 259 [168], 212 [-], 349 [-].

Poeziile Zorilor, 28: Cristos, Învățătorul nostru.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 122 (R4802: „Uitați-vă la El ca să nu cădeți de oboseală”VDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2157).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină ― Persecuție și încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574); Z ʼ14, 88 (R5424: Să continuăm „Cu o deplină siguranță a credinței” ―  VDM, Vol. 14, Nr. 6, pag. 1022); Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferințăVDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417).

L.T. în limba rusă; R5424; R5778.

L.T. în limba ucraineană; R5116; R5424; R5778.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce a înfăptuit pentru mine cugetarea la Isus? Cum pot face progres în această privință?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 IUNIE [V.D.M. 1580:1] (Cântarea 143)