Dumnezeu vă iubește!

ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu, din  marea și nemărginita Sa iubire, din voința Sa dezinteresată (Luca 2:14; 1 Ioan 4:8), a pregătit un mod în care voi și întreaga omenire (indiferent de origine, rasă, culoare, naționalitate, educație, ocupație, statut social, poziție financiară etc.) puteți obține viață veșnică?

ȘTIAȚI CĂ: îngerii din cer nu mor și că Dumnezeu nici pe om nu l-a creat astfel încât el să trebuiască să moară ― că dacă Adam, „primul om”, nu ar fi păcătuit, el ar fi încă viu pe pământ astăzi (Geneza 3:22-24)?

 • Știați că, „printr-un singur om [Adam ― neascultarea lui] a intrat păcatul în lume și moartea prin păcat, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor [prin ereditate], pentru că toți au păcătuit” și sunt sub sentința morții (nu a chinului veșnic!), născuți în păcat, „formați în nelegiuire” (Romani 5:12, 19; 1 Corinteni 15:21, 22; Psalmii 51:5)?
 • Știați că, Dumnezeu a avut dreptul să ceară ascultare de la Adam, căruia El i-a dat viață, așa cum a cerut-o în mod corespunzător chiar și de la creaturile Sale îngerești?
 • Știați că, pedeapsa pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam pentru păcat nu a fost viața veșnică în foc și chin cu diavoli care nu ard sau viața sub orice altă formă, ci moartea („vei muri negreșit”; „plata păcatului este moartea” — Geneza 2:17; Romani 6:23), adică încetarea vieții, atât pentru suflet („sufletul care păcătuiește, acela va muri” ― Ezechiel 18:4, 20; Iacov 5:20) cât și pentru trup („în țărână te vei întoarce” ― Geneza 2:17; 3:19)?
 • Știați că, Dumnezeu, după dreptate, i-ar fi putut executa pe Adam și Eva imediat după neascultarea lor, luând astfel înapoi viața pe care le-o dăduse, dar El, în îndurare, i-a lăsat să moară treptat și să nască copii, o rasă umană, deși imperfectă și în proces de moarte?
 • Știați că, Dumnezeu a auzit geamătul prizonierului, al lui Adam și al rasei lui sub blestemul morții (Psalmii 102:19, 20), și marea Sa iubire L-a determinat să-Și folosească puterea pentru a elibera omenirea de pedeapsa cu moartea, dar dreptatea Sa, care nu poate în niciun caz să-l dezvinovățească pe cel vinovat (Numeri 14:18), mai întâi a trebuit să fie satisfăcută în folosul lui Adam înainte ca el și neamul său să poată fi eliberați, pentru ca Dumnezeu să poată continua să fie drept și totuși să fie îndreptățitorul celor care cred (Romani 3:26); și că, prin urmare, înțelepciunea Sa nemărginită (Romani 11:33) a elaborat un plan pentru mântuirea omenirii?

ȘTIAȚI CĂ: pentru a elibera omenirea fără a încălca dreptatea lui Dumnezeu, trebuia plătită o răscumpărare (un preț corespunzător) Dreptății, o viață umană perfectă pentru viața umană perfectă a lui Adam, pierdută prin neascultarea sa; dar că niciunul din rasa sa imperfectă, deja condamnată la moarte, nu ar putea „în nici un fel răscumpăra pe fratele său nici să dea lui Dumnezeu o răscumpărare pentru el” (Psalmii 49:7; Isaia 64:6; Romani 3:23)?

 • Știați că, Dumnezeu, în marea Sa iubire, a făcut ca singurul Său Fiu conceput să fie „făcut carne”, „puțin mai prejos decât îngerii, pentru suferirea morții … ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru fiecare om” (Ioan 1:14; 3:14-18; Evrei 2:9; Matei 20:28)?
 • Știați că, Dumnezeu și-a arătat dragostea Sa față de noi, „în aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi”, „s-a dat pe sine însuși răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit”, „o ispășire [satisfacție] … pentru păcatele lumii întregi” (Romani 5:6-10; 1 Timotei 2:3-6; 1 Ioan 2:2)?
 • Știați că, datorită jertfei de răscumpărare depusă de bună voie de Isus, fiecare om va avea „la timpil potrivit” ocazia de a fi restabilit (Fapte 3:19-23) la perfecțiunea umană, așa cum a avut-o Adam înainte de a cădea și va fi încercat pentru viața veșnică, și că Cristos (și Biserica Sa) este sămânța făgăduinței prin care „toate familiile pământului vor fi binecuvântate” și judecate (Geneza 12:3; 22:16-18; Galateni 3:8 , 16, 29; Psalmii 72:1-4; 1 Corinteni 6:2; Matei 19:28; Luca 22:29, 30; Faptele 17:31; 2 Timotei 4:1)?
 • Știați că, „cel care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el este [există — Psalmii 53: 1] și că este răsplătitor al celor care îl caută cu sârguință”, pentru că „fără credință este imposibil a plăcea lui” (Evrei 11:6)?
 • Știați că, „teama [reverența] de Domnul este începutul înțelepciunii”, un izvor de viață (Psalmii 111:10; Proverbe 14:27) — că a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi; „cel ce nu îl iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu” (1 Ioan 4:8)?
 • Știați că, Isus este „calea, adevărul și viața”; nimeni nu poate veni la Dumnezeu, decât prin El (Ioan 14:6; 10:9; 3:36; Faptele 4:12; 16:31; 1 Ioan 5:10-12)?

ȘTIAȚI CĂ: venind la Dumnezeu, trebuie să ne pocăim de păcat (Faptele 17:30; 26:20) —  trebuie să ne recunoaștem păcatul nostru, să ne pară rău de el și să-l urâm, să-l părăsim, să-l  mărturisim și să ne împotrivim lui și, dacă este posibil, să facem despăgubire pentru acesta; și trebuie să învățăm să iubim, să practicăm și să  luptăm pentru dreptate; dar că faptele noastre, oricât de bune ar fi, nu ne pot îndreptăți (Galateni 2:16; 3:2-14; Efeseseni 2:9)?

 • Știați că, numai prin credința noastră, acceptând personal prin credință pe Isus și valoarea sângelui Său vărsat, putem fi curățiți și îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu (1 Ioan 1:7-10; Apocalipsa 1:5; Faptele 13:39; Romani 1:16; 3:24, 25; 5:1)?
 • Știați că, după aceea trebuie să ne consacrăm, adică să renunțăm la propria noastră voință și să acceptăm voința lui Dumnezeu ca pe a noastră proprie, așa cum a făcut Isus (Evrei 10:7), și apoi să fim urmașii Săi credincioși, dacă voim să câștigăm viața veșnică (Romani 5:2; 12:1; 6:23; Proverbe 23:26; Matei 16:24-26; Ioan 10:27, 28)?
 • Știați că, Isus este în stare „să îi salveze până la capăt pe cei ce vin la Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25) și El ne invită cu iubire: „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă”, „ pe cel ce vine la mine, nicidecum nu îl voi scoate afară” (Matei 11:28; Ioan 6:37) — și că, din moment ce zilele noastre sunt puține și nesigure, nu trebuie să întârziem să acceptăm marele dar al iubirii lui Dumnezeu (Psalmii 90:3-12; Iacov 4:14; 2 Corinteni 9:15)?

Dumnezeu vă iubește! Nu respingeți iubirea Lui!

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.