Câștigă Dumnezeu sau Satan?

ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu l-a creat pe Lucifer perfect, dar el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu (Isaia 14:12-20; Ezechiel 28:12-19), și astfel a devenit Satan (adversar), dușmanul lui Dumnezeu?

 • Știați că, Satan este o persoană ― nu un principiu rău ― pentru că nu a rămas în adevăr, a vorbit cu Dumnezeu, a argumentat etc. (Ioan 8:44; Iov 1:1-22; 2:1-13; 2 Corinteni 2:11; 11:14, 15)?
 • Știați că, Dumnezeu l-a creat pe Adam perfect și i-a spus că dacă nu va asculta va muri cu siguranță, dar Satan a câștigat control asupra omenirii prin prima sa minciună: „Nicidecum nu veți muri” (Geneza 2:17; 3:4; Ezechiel 18:4, 20; Romani 5:12; 6:23)?
 • ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu la condamnat pe Adam la moarte: „în țărână te vei întoarce”, dar de asemenea a spus că sămânța femeii va zdrobi capul lui Satan (Geneza 3:14-19)?
 • Știați că, începând cu Cain și Abel, Satan a încercat să distrugă sau să prindă în capcană sămânța femeii?
 • Știați că, Satan înainte de Potop a convins pe unii îngeri să se materializeze și să se căsătorească cu femei, creând astfel hibrizi și condiții foarte rele (Geneza 6:1-7; Iuda 6, 7)?
 • Știați că, Dumnezeu prin Potop a distrus „vechea lume” (în limba greacă – cosmos, ordine socială) ― nu pământul (Ecleziastul 1:4) ― ci salvându-l doar pe Noe și pe familia sa (2 Petru 2:4, 5)?
 • Știați că, Satan cu ajutorul îngerilor săi căzuți a înrobit repede pe urmașii lui Noe, prin Nimrod, au început diferite religii false etc., și astfel prin uzurpare a devenit „dumnezeul [puternicul] acestei lumi [«rele»]” (Geneza 10:1-32; 2 Corinteni 4:4; Galateni 1:4; Ioan 12:31; 14:30)?
 • Știați că, Dumnezeu i-a promis lui Avraam cel drept că prin el și sămânța lui toate națiunile vor fi binecuvântate (Geneza 12:1-3; 17:19, 21; 22:15-18; 26:4; 28:14)?
 • Știați că, în consecință, Satan a făcut atacuri deosebite asupra lui Isaac, Esau (determinându-l să-și vândă dreptul de întâi-născut), Iacob, Iosif, Moise, israeliții, Saul, David, Solomon și urmașii săi, profeții, etc. (Luca 11:47-51)?
 • Știați că, în cele din urmă Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu conceput, Sămânța promisă, pentru a-și da viața ca răscumpărare, ca tuturor să li se dea o încercare individuală, deplină, pentru viața eternă (Galateni 3:8, 16; Matei 20:28; 1 Timotei 4:10; 1 Ioan 2:2)?
 • Știați că, Satan a încercat să-l prindă în cursă sau să-l nimicească pe Isus și a reușit în cele din urmă să-l răstignească (Matei 4:1-11; 8:24; Luca 4:29; 22:3-6, 47, 48; 23:33, 34)?
 • Știați că, Dumnezeu l-a înviat pe Isus din morți și l-a înălțat la natura divină (Faptele 5:30, 31; Filipeni 2:9-11)?
 • Știați că, Satan, care nu mai reușește să-l atace pe Isus personal, a încearcat să distrugă Biserica, Corpul Său, căci și ea este o parte a Seminței lui Avraam, care trebuie să binecuvânteze toată omenirea (Romani 12:5; 4:13-16; Efeseni 1:18-23; Galateni 3:7-9, 29)?
 • Știați că, Dumnezeu în pofida persecuțiilor lui Satan, a făcut ca Biserica timpurie să prospere și a înmulțit-o (Faptele 2:41; 5:14)?

ȘTIAȚI CĂ: Satan nereușind să distrugă Biserica prin persecuții, a pervertit-o cu doctrine false și practici rele (Matei 13:24-28; 2 Tesaloniceni 2:3-10; 1 Ioan 4:3), așa încât adevărata Biserică a devenit aproape de nerecunoscut, din cauza numărului atât de mare de neghină (imitație de creștini)?

 • Știați că, Dumnezeu și-a ținut promisiunea să nu-și părăsească niciodată oamenii săi fideli, prin urmare în mijlocul tuturor erorilor lui Satan și a „întunericului gros” asupra oamenilor, Dumnezeu a dat sfinților Săi adevărați „un mic ajutor” prin slujitori credincioși precum Marsiglio, Wycliffe, Huss, Savonarola, Luther, Zwingli, Cranmer, Wesley etc. (Evrei 13:5, 6; Matei 28:20; Isaia 60:2; Daniel 11:34; Mica 5:5)?
 • Știați că, Satan a controlat Creștinătatea prin „înlănțuirea Bibliei”, ignoranța, superstiția, filosofiile păgâne și diferite erori, în special dreptul divin al regilor, al clerului și al aristocrației ― și pentru a-și susține prima minciună (Geneza 3:4), starea de conștiență a morților, nemurirea inerentă a sufletului uman și doctrina blasfematoare a chinului veșnic, folosind în mod literal textele biblice care sunt la figurat și parabolele, și amestecând Hadesul și Gheena pentru a înșela?
 • Știați că, din 1799, în „timpul sfârșitului”, Dumnezeu a făcut să crească foarte mult cunoștința (Daniel 12:4; Naum 2:3, 4)?
 • Știați că, odată cu spulberarea vechilor sale erori Satan și demonii săi („duhurile amăgitoare”) au dat naștere noilor „doctrine ale dracilor” (1 Timotei 4:1) ― Evoluția, Teosofia, Știința Creștină, Gândirea Nouă, Mormonismul, Rosicrucianismul, Universalismul, Scientologia etc. ― și înmulțesc „semne și minuni” (2 Tesaloniceni 2:9) ― vrăjitorie, magie neagră, ghicire, pretinsă discuție cu morții, satanism, clarviziune, comunicarea cu spiritele, magie, citirea sferei de cristal, ghicitul în frunze de ceai, hipnotism, percepție extrasenzorială, astrologie, fenomene poltergheist, horoscopuri, consilii spiritiste, farfurii zburătoare etc.?
 • Știați că, Dumnezeu interzice poporului său să aibă orice legătură cu astfel de mijloace de informare (Exodul 22:18; Leviticul 19:26, 31; 20:6, 27; Deutoronom 18:9-14; 1 Cronici 10:13, 14; 2 Împărați 21:6; 2 Cronici 33:6; Isaia 8:19, 20; 19:3, 4; Ieremia 29:8, 9; Zaharia 10:2; Galateni 5:19-21; Apocalipsa 21:8; 22:15)?

ȘTIAȚI CĂ: Satan este disperat văzând că Dumnezeu prin Cristos este victorios în respingerea erorilor sale prin adevăr și folosește Timpul de Strâmtorare (Războiul Mondial, Revoluția și Anarhia) pentru a-l lega și a-i demola imperiul, ca pregătire pentru stabilirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ (Apocalipsa 19:11-21; 11:15-18; 20:1-4; 1 Împărați 19:11, 12; Psalmii 46:8-11; 76:8-10; Daniel 12:1; Matei 24:21, 22; 12:29; 6:10; Mica 4:1-4)?

 • Știați că, Dumnezeu „va zdrobi pe Satan sub picioarele voastre [sămânța aleasă] în curând”; căci Dumnezeu „dorește ca toți oamenii [inclusiv și cei nealeși ― 1 Timotei 4:10; Evrei 2:9; 1 Ioan 2:2] să fie salvați [din condamnarea adamică] și să vină la cunoașterea [exactă a] adevărului (Romani 16:20; 1 Timotei 2:4-6; Numeri 14:21; Isaia 11:9)?
 • Știați că, pe „pământul nou [în ordinea socială nouă]” omenirea își va avea judecata (încercarea pentru viață) pe măsură ce va veni pe „calea” către perfecțiunea umană (Faptele 17:31; 2 Petru 3:7-13; Isaia 35:1-10; 65:17-25; Apocalipsa 21:1-5; 22:17)?
 • Știați că, Satan, când va fi dezlegat pentru probarea finală a omenirii, va câștiga repede o mulțime de adepți, dar Dumnezeu îl va nimici pe el și pe toți cei răi (Apocalipsa 20:3, 7-10; 21:8; Psalmii 37:9-11, 38; 145:20; Isaia 43:17; Evrei 2:14)?
 • Știați că, astfel Dumnezeu va câștiga lupta; pentru că Satan nu va mai fi, „toată nelegiuirea își va închide gura”, și toate făpturile vor lăuda pe Dumnezeu și pe Cristos pentru totdeauna (Ezechiel 28:19; Psalmii 107:42; Apocalipsa 5:12, 13)?

Ați dori mai multă informație cu privire la acest subiect?

Contactați-ne pentru detalii.

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.