ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE TĂBĂRAȘII CONSACRAȚI ÎN EPIFANIE

ÎNTR-O conversație cu Fratele Hedman, în luna noiembrie 1998, discuția a ajuns la vocabularul folosit de către Studenții Bibliei în Epifanie. După o examinare amplă dragul nostru Frate Bernard a scris în PT 2002, pag. 57: Deși nu suntem concepuți de spirit, folosim adesea cuvinte precum „provizoriu [de probă, n.e.]” și „prospectiv” pentru a exprima diferite concepte care ne aparțin, cum ar fiîndreptățire provizorie [de probă, n.e.]”, Isus este „Avocatul nostru provizoriu”, primim „atribuirea provizorie a meritului lui Cristos”, și Dumnezeu este „Tatăl nostru prospectiv”. În calitate de studenți ai Bibliei din Epifanie, avem vocabularul nostru propriu, în care cuvintele și termenii precum cei de mai sus sunt folosiți atât în vorbire cât și în scriere. În studierea Cuvântului lui Dumnezeu, acești termeni exprimă anumite concepte biblice care ne permit să înțelegem mai bine Cuvântul Său.

Și cu toate că este corect să folosim acești termeni atunci când vorbim cu cei care sunt familiarizați cu ei, oricum nu trebuie să exagerăm. În plus, trebuie să fim precauți atunci când vorbim cu cei interesați de curând care nu sunt familiarizați cu acești termeni, de exemplu: (a) îndreptățirea tipică se aplică națiunii evreiești în Veacul Iudaic; (b) îndreptățirea provizorie (socotită) se aplică de asemenea anumitor clase de credincioși în diferite Veacuri. Acesta este aranjamentul prin care Dumnezeu poate avea părtășie după dreptate cu toți cei care se apropie de El prin credința în Cristos, chiar înainte ca meritul sângelui lui Cristos să fie atribuit sau aplicat lor în realitate; (c) îndreptățirea la viață se aplică celor concepuți de spirit în timpul Veacului Evanghelic, cărora li se aplică o atribuire reală a meritului lui Isus; (d) îndreptățirea reală (sau aplicată) este pentru clasa restabilirii, și va fi completată până la sfârșitul Mileniului (E15, pag. 261-262).

Problema cu cuvântul „provizoriu” este că definiția lui populară este „nesigur, ezitant” [Cuvântul englezesc „tentative” are această definiție, iar cuvintele românești „de probă” și „provizoriu” conțin ideea corectă, n.e.]. Dacă atunci când folosim acest cuvânt începem să ne gândim la el în această lumină, am putea privi diferite aspecte ale vieții noastre creștine într-o manieră nehotărâtă sau neîncrezătoare. Definiția strictă a dicționarului pune accentul pe ideea de „provizoriu” sau „experimental”, dar noi folosim cuvântul acesta într-un sens mai hotărât. Cu siguranță nu vrem să dăm impresia că consacrarea noastră este în vreun fel fără tragere de inimă.

Uneori este potrivit să vorbim pe scurt că „suntem îndreptățiți prin credință, că Isus este Avocatul nostru, că primim atribuirea meritului lui Cristos și că Dumnezeu este Tatăl nostru”, lăsând astfel în afară cuvinte precum provizoriu, prospectiv și altele. Spiritul unei minți sănătoase ne va ajuta să păstrăm în minte conceptul corect, și în același timp să nu fim prea limitați în exprimarea noastră. Fratele Hedman a continuat de asemenea să ne atragă atenția asupra importanței clasei Regina din Seba. El a compilat și a explicat „Ochiul, Mâna și Gura Domnului”.

Fratele Ralph Herzig, prin numirea Fratelui Hedman, a început să servească în calitate de Administrator la Sediul Central al Casei Bibliei în anul 2004. Fratele Ralph a fost bine calificat să înțeleagă Adevărul la vremea cuvenită și a înțeles că el a fost ultimul candidat în clasa Vrednicii Tineri care a condus poporul Domnului în Adevărul întemeiat pe învățăturile Pastorilor Russell, Johnson și Jolly. Să fie înțeleasă corect această afirmație: noi nu spunem că Fratele Ralph a fost ultimul candidat în clasa Vrednicilor Tineri! Cu toate acestea, am fost privilegiați să conversăm mult cu el pentru luarea unei decizii în această privință.

Căutarea răspunsului corect a început cu afirmația Fratelui Jolly dată în PT 1978, pag. 87: „Avem toată încrederea că, după ce Marea Mulțime își va termina drumul pământesc, Domnul nostru va continua îngrijirea Sa specială păstorească a poporului Său prin Vrednicii Tineri, și că, după ce Vrednicii Tineri își vor fi terminat drumul în această viață, El va continua prin Tăbărașii Consacrați în Epifanie”. Când Fratele Jolly a scris acest lucru, el știa foarte bine că dovezile scripturale s-au sfârșit odată cu ajutorii speciali antitipici ai lui Iov și odată cu ajutorii speciali antitipici ai lui Solomon. Cu toate acestea, el a spus că îngrijirea păstorească a Domnului va continua prin Vrednicii Tineri și apoi prin Tăbărașii Consacrați în Epifanie până la inaugurarea Noului Legământ.

Prin analogie și în armonie cu Scripturile, rațiunea și faptele, pare evident că liderul ales de către Dumnezeu al poporului Domnului pentru a-l succeda pe liderul din clasa Vrednicii Tineri după moartea sa, nu ca lider al Vrednicilor Tineri, ci mai degrabă ca lider (sau purtător de cuvânt special) al Tăbărașilor Consacrați în Epifanie, va fi cel care, pentru un timp îndelungat, a slujit cu credincioșie ca ajutor special al liderului din clasa Vrednicii Tineri și va continua să fie credincios Adevărului așa cum este cuvenit și în slujirea aceasta.

Fratele Herzig, ca și Fratele Hedman, a scris despre Profeția lui Habacuc în anii 2009 și 2010. Menționăm pe scurt câteva gânduri date în E14, capitolele de la 7 până la 9. Slujirea Fratelui Russell către Creștinătate este prezentată în detaliu considerabil ca fiind ilustrată în slujirea lui Ieremia către Israelul Trupesc. O studiere proaspătă a acestor capitole va fi foarte utilă în această privință, deoarece se presupune că Ieremia a fost contemporan cu Habacuc, iar mesajul lui Habacuc este similar cu al său în multe privințe. Aplicările făcute în E14 referitoare la Ieremia sunt foarte utile pentru a înțelege cartea lui Habacuc, mai ales în felul în care se aplică aici la sfârșitul Veacului. Așa cum se arată în referința la [E14, n.e.] Mesagerul Parousiei, mesajele solemne pe care le-a predicat Fratele Russell Creștinătății, prevestind distrugerea ei, dovedesc că el a fost ilustrat în Ieremia. Din versetele de la Habacuc 2:1-3 vom arăta modul în care Fratele Russell s-a identificat pe sine ca fiind ilustrat în Habacuc. Viziunea lui Habacuc 2:3 avea să vorbească „la sfârșit”. Viziunea a început să vorbească (P2, pag. 14, 15; E6, pag. 463) prin mișcarea Miller (1829-1844) după începutul „timpului sfârșitului” în anul 1799 (Daniel 12:9; P3, pag. 23-60), și a continuat să vorbească tot mai mult. Prin urmare, considerând că viziunea lui Habacuc se aplică la sfârșitul Veacului Evanghelic, ar trebui să avem în vedere că, deși el îl reprezintă în mod principal pe Fratele Russell, el îl reprezintă și pe Fratele William Miller și pe alți „veghetori” adevărați din Timpul Sfârșitului care au îmbrățișat (Habacuc înseamnă a îmbrățișa) Adevărul așa cum este cuvenit, inclusiv și în mod special aspectele sale profetice și cronologice.

Fratele Russell ne-a amintit de importanța adevărurilor dispensaționale [Adevărul Constructiv care Avansează] atunci când a scris în P1, pag. 24 următoarele: „Această greșeală a fost costisitoare, deoarece, pe lângă faptul că atunci numai puține principii mari ale adevărului au fost recuperate din gunoiul erorii, există caracteristici speciale ale adevărului care-și au timpul cuvenit în mod constant, și creștinii au fost lipsiți de acestea prin gardurile crezurilor lor. Pentru a ilustra: A fost un adevăr în zilele lui Noe, și unul care cerea credință de la toți cei care voiau să umble în lumina de atunci, că venea un potop, în timp ce Adam și alții nu știuseră nimic despre el. N-ar fi propovăduire de adevăr a propovădui acum un potop viitor, dar sunt alte adevăruri dispensaționale care devin în mod constant cuvenite, despre care vom ști dacă umblăm în lumina candelei; astfel, dacă avem toată lumina care a fost cuvenită cu câteva sute de ani în urmă și numai aceea, suntem într-o anumită măsură în întuneric”.

Noi de asemenea, împreună cu Fratele Ralph, am analizat în mod regulat aranjamentele date în Evrei 7:7: „Dar, fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare”, adică clasa mai mică nu poate conduce (sau nu poate fi purtătoarea specială de cuvânt pentru) clasa mai mare. Scrierile noastre sunt clare în acest sens. Cităm din PT 1960, pag. 58: „În armonie cu principiul fundamental din Evrei 7:7, Fratele Johnson explică (în E11, pag. 339, 340): «Modul în care aceste lucruri au fost puse în practică în timpul Parousiei și al Epifaniei este acesta: Dumnezeu îi dă lui Isus înțelegerea adevărurilor cu privire la aceste etape [Sfânta Sfintelor, Sfânta, Curtea, Tabăra etc.] așa cum devin cuvenite. Isus dădea această înțelegere așa cum devenea cuvenită mesagerilor Parousiei și Epifaniei pe măsură ce ei au studiat acele lucruri; și ei le-au dat preoțimii, de la care acestea au ieșit către leviți, care la rândul lor împreună cu preoții le-au dat tăbărașilor, și care la rândul lor împreună cu preoții și leviții le-au dat celor din afara Taberei»”.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că în cuvântul „conduce” este implicat faptul că persoana va fi capabilă și calificată să conducă. După multă cercetare era clar că nu exista nimeni din clasa Vrednicii Tineri peste care Domnul să-și fi pus mâna pentru acea funcție. Cu toate acestea, Domnul nu va lăsa fără un lider pe poporul Său luminat în Epifanie, pentru că El este un Dumnezeu al ordinii, nu al confuziei anarhice!

La timpul cuvenit al Domnului nostru, Fratele Herzig a recunoscut că Fratele Leon Snyder a fost ales de Domnul pentru a primi rolul de conducere al Slujirilor Stindardul Bibliei [LHMM]. Fratele Snyder a fost chemat la privilegiul de a deveni ajutorul special al Fratelui Herzig în anul 2008. Eu am vorbit deseori cu Fratele Ralph în următorii câțiva ani – la vremea aceea, eu cu sora Virginia călătoream în serviciul Adevărului circa 20.000 de mile pe an. Apoi, în luna mai 2012, am primit un telefon de la Fratele Ralph: „Frate Leon, va trebui să te muți la Casa Bibliei, nu mai pot fi singur aici”. Eu cu sora Virginia am vândut casa noastră din Michigan și ne-am mutat la Sediul Central al Casei Bibliei în luna iunie 2012. Pe 9 februarie 2014, la întrunirea de afaceri a adunării locale din Chester Springs, PA, Fratele Herzig a anunțat adunarea că ei vor accepta pe Fratele Snyder în calitate de Administrator Executiv. În luna martie 2014 Fratele Ralph a fost plasat în casa de îngrijire medicală Tel-Hai, unde a murit pe 5 aprilie 2016.

Fratele Ralph a atras atenția la Matei 7:16: „După roadele lor îi veți cunoaște”, pentru a afirma că Fratele Leon este calificat și capabil să fie următorul Administrator Executiv; că el este din clasa Tăbărașilor Consacrați în Epifanie; că el va fi loial Domnului, Adevărului, aranjamentelor sale și fraților. El este singurul care a fost arătat ca fiind alegerea lui Dumnezeu de a prelua această responsabilitate. Vă rugăm să vedeți PT 1975, pag. 38 [ajutorii speciali devin de obicei lideri]. De asemenea, ar fi rațional ca Domnul să îi dea lui doar Adevăruri care avansează ce țin de Tăbărașii Consacrați în Epifanie și nu lucruri referitoare la Vrednicii Tineri rămași.

În armonie cu remarca Fratelui Russell din P1, pag. 24, Fratele Johnson afirmă: Programul divin nu s-a schimbat, dar au fost date declarații mai clare cu privire la el (HE 1927, pag. 1).

PT №774, 2021, 18-20

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.