Întoarcerea lui Israel

Un studiu oportun atât pentru evrei cât și pentru neamuri

 • ȘTIAȚI CĂ: Israel a fost primul popor ales al lui Dumnezeu (Deuteronom 7:6; Psalmii 135:4; 147:19, 20; Amos 3:2)?
 • Știați că, atunci când în Eden, Dumnezeu a condamnat după dreptate pe copiii Săi neascultători la moarte (Geneza 2:17; Ezechiel 18:4, 20), El a comunicat cu grație că, în cele din urmă, Sămânța femeii va zdrobi capul Șarpelui (Geneza 3:15 )?
 • Știați că, mai târziu Dumnezeu i-a promis lui Avraam că Sămânța lui va fi înmulțită foarte mult (Geneza 15:5; 17:4, 7, 16), și că în el și în Sămânța lui toate familiile pământului vor fi binecuvântate (Geneza 12:3; 22:18)?
 • Știați că, după ce Dumnezeu i-a încercat credința și loialitatea lui Avraam, El a confirmat Legământul cu un jurământ (Geneza 22:16-18), l-a afirmat din nou lui Isaac și lui Iacob (Geneza 26:24; 28:14) și l-a stabilit pentu Israel ca „un legământ veșnic” (Geneza 17:7; Psalmul 105:6-10)?
 • Știați că, Dumnezeu i-a promis lui Israel binecuvântări dacă vor asculta Legea Lui și i-a amenințat cu pedepse dacă nu o vor asculta (Deuteronom 28:1-68) și că timp de secole ei au primit astfel de binecuvântări și pedepse?
 • Știați că, în plus, Dumnezeu a amenințat pe Israel de patru ori (Leviticul 26:18, 21, 24, 28) cu o pedeapsă finală de „șapte timpuri” [KJV] în mâinile națiunilor (neamurilor), printre care El îi va împrăștia (Leviticul 26:33-45), dacă în ciuda pedepselor anterioare ar continua să meargă împotriva Legii Sale?
 • Știați că, scripturile folosesc profetic cuvântul „timp” pentru a indica un an literal sau un an simbolic (Daniel 4:16, 23, 25, 32; 7:25; Daniel 11:13 (ASV); 12:7)?
 • Știați că, în Scripturile profetice o zi reprezintă uneori un an, și o săptămână ― șapte ani (Numeri 14:34; Ezechiel 4:4-6; Daniel 9:24-27)?
 • Știați că, amenințarea de „șapte timpuri” de pedeapsă asupra Israelului a fost îndeplinită, nu ca șapte timpuri literale sau ani (căci pedepsele anterioare au durat adesea mai mult de șapte ani literali), ci, în armonie cu utilizarea Scripturală în altă parte, ca șapte timpuri simbolice, sau ani, adică șapte perioade de câte 360 de ani fiecare, făcând 2520 (7 x 360 = 2520) ani?
 • ȘTIAȚI CĂ: acești 2520 de ani de stăpânire a neamurilor peste iudei și de pedepsire a lor au început în anul 607 î.e.n. (606¼ ani î.e.n.) când Nebucadnețar a răsturnat pe Zedechia, ultimul rege al lui Iuda, și a pustiit țara, și s-au încheiat în toamna anului 1914 (1913¾ ani e.n.), când prin Războiul Mondial, Dumnezeu a început să deposedeze de puteri neamurile în Marele Timp de Strâmtorare (Daniel 12:1; Psalmii 46:6-10; 110:2, 5, 6; Ioel 2:1, 2; Țefania 1:18; 3:8)?
 • Știați că, Dumnezeu a împlinit aceste „șapte timpuri” până la zi: în a zecea zi a celei de-a cincea luni lunare, în anul 607 î.e.n. babilonienii au ars templul, casa regelui etc., din Ierusalim (Ieremia 52:12, 13) și exact 2520 de ani mai târziu în a zecea zi a celei de-a cincea luni lunare a început Războiul Mondial, adică, la 1 august 1914?
 • Știați că, după chipul din visul lui Nebucadnețar (Daniel 2:31-45) Dumnezeu a ilustrat cele patru imperii universale ale neamurilor: capul de aur — Babilonul; pieptul și brațele de argint — Medo-Persia; pântecele și coapsele de aramă ― Imperiul Grec; picioarelor de fier — Imperiul Roman (estic și vestic), laba piciorului de fier amestecat cu lut reprezentând amestecul actual dintre guvernele civile (fier) și bisericism (lut) în cele zece națiuni europene?
 • Știați că, piatra care lovește chipul peste picioarele lui și îl sfărâmă în bucăți reprezintă Împărăția adevărată a lui Dumnezeu lovind puterile guvernamentale și eclesiastice amestecate care se prezintă ca Împărăția lui Dumnezeu (întocmai cum un amestec de fier și lut seamănă cu piatra) în acest mare „timp de necaz cum nu a mai fost de când a fost vreo națiune” (Daniel 12:1) și le sparge în bucăți (Psalmul 2:9), înainte de a umple pământul (Daniel 2:34, 35, 44)?
 • Știați că, iudeii urmau să fie călcați în picioare de neamuri doar până când cele „șapte timpuri” (2520 de ani), „timpurile neamurilor”, aveau să fie împlinite, împlinire care a avut loc în anul 1914, când a izbucnit Războiul Mondial între puterile neamurilor, și că de atunci, Dumnezeu a făcut să prospere în mod remarcabil întoarcerea lor în favoarea Sa și în Palestina ca Căminul lor Național?
 • Știați că, suferințele evreilor începând din anul 1914 nu fac parte din pedeapsa lor specială de 2520 de ani, ci sunt suferințe pentru păcate ca oameni, pe care atât evreii cât și neamurile le trăiesc începând cu anul 1914, în Marele Timp de Strâmtorare (Daniel 12:1) și suferințe care fac parte din faza I-a a „timpului de necaz pentru Iacov” (Ieremia 30:5-11), care îi dezrădăcinează din altă parte pentru a-i face să se întoarcă în Palestina?
 • ȘTIAȚI CĂ: deși Israelul în anul 607 î.e.n. a început să sufere pedeapsa de 2520 de ani, ei în cele din urmă nu au fost distruși ca națiune decât cu 600 de ani mai târziu, și că pustiirea țării și a cetăților lor și împrăștierea lor de-a lungul Veacului Evanghelic în multe țări, este prezisă în multe Scripturi (de exemplu, Leviticul 26:31-39; Deuteronom 29:22-28; Isaia 17:4-6; 43:5, 6; Ieremia 4:20, 26-29; 12:4, 7-13; 16:13-18; 19:7-9; 29:14, 17, 18; 30:11; 32:36, 37; Amos 3:14; 5:3, 5; 7:8, 9)?
 • Știați că, păstrarea Israelului ca popor separat, în timp ce este împrăștiat printre toate națiunile (Osea 3:4, 5) este una dintre minunile istoriei?
 • Știați că, reîntoarcerea lui Israel în țara lor și în favoarea lui Dumnezeu este de asemenea profețită (de ex. Leviticul 26:40-45; Psalmii 22:23-31; 102: 13-28; Isaia 2:2, 3; 14:1; 40:1, 2; Ieremia 23:5-8; 24:6; 30:7-11, 18-24; 31:8-12; 33:7, 10, 11; Ezechiel 16:53-55, 60-63; 36:1-15, 24-38; 37:1-28; Osea 3:4, 5; Ioel 3:1, 2, 17-21; Amos 9:14, 15; Țefania 3:10-20; Zaharia 8:1-23)?
 • Știați că, „dublul” din Isaia 40:2; Zaharia 9:12 se referă la Veacul Evanghelic ca un echivalent sau o paralelă a Veacului Iudeu; de asemenea că Ieremia 16:18 afirmă că pedeapsa Israelului va fi un „dublu” (în ebraică, mișneh — o perioadă de dizgrație în timpul Veaculului Evanghelic egală cu perioada lor de favoare din timpul Veacului Iudeu — ei să fie din nou fără favoarea specială a lui Dumnezeu (v.13) până la sfârșitul său?
 • Știați că, acest dublu s-a împlinit, că „timpul hotărât [a se vedea nota explicativă, din engleză] s-a împlinit” pentru Israel, că Cuvântul lui Dumnezeu indică că acum este timpul de a predica mângâiere și iertarea lui Dumnezeu pentru Israel și că Dumnezeu ne îndeamnă să facem acest lucru (Isaia 40:1, 2)?
 • Știați că, „pescarii” din Ieremia 16:16 sunt cei care țin pentru Israel momeala atrăgătoare a Sionismului, în timp ce „vânătorii” sunt persecutorii și chinuitorii Israelului, și că Dumnezeu a folosit ambele aceste mijloace pentru a ajuta Israelul să revină în Palestina ca patrie a lor?
 • Știați că, la scurt timp după ce Congresul Națiunilor de la Berlin a avut loc în anul 1878 și a înlăturat barierele pentru întoarcerea și rămânerea israeliților în Palestina, ei au început tot mai mult să se întoarcă, și că acest lucru a fost un impuls dat de mișcarea sionistă, în special în anii 1890 pe linii politice, iar în 1910 pe linii religioase?
 • ȘTIAȚI CĂ: unul dintre obiectivele Aliaților în Războiul Mondial a fost să stabilească în Palestina un cămin național pentru iudei și că prin declarația Balfour din anul 1917 Britania s-a obligat în acest sens, ea fiind favorizată și de America?
 • Știați că, un număr tot mai mare de iudei s-au întors în țara lor, mai ales de cănd statul Israel a fost înființat, în anul 1948, populația crescând de la mai puțin de 50.000 de evrei în anul 1914 până la peste 8.000.000 acum?
 • Știați că, Dumnezeu a prevestit că Israelul se va întoarce ca națiune înainte de a-L recunoaște pe Mesia, înainte de stabilirea Împărăției Sale pe pământ, iar Noul Legământ se va face cu ei (Ezechiel 37:21-28; Zaharia 12:10; Ieremia 31:23-34)?
 • Știați că, întoarcerea lui Israel în țara lor și în favoarea lui Dumnezeu este începutul binecuvântărilor milenare asupra lor și prin ei asupra tuturor națiunilor (Ieremia 31:5-34; Ezechiel 16:44-63; 36:21-38; Amos 9:11-15; Mica 4:1-4; Zaharia 8:20-23; 14:16-21)?
 • Știați că, veți fi binecuvântați dacă iubiți și favorizați Sămânța lui Avraam (Geneza 12:3; 27:29; Numeri 24:9; Zaharia 8:23), pentru că timpul de a favoriza Israelul, da, timpul stabilit a venit (Psalmul 102:13), că Dumnezeu ne cere acum să dăm un mesaj de mângâiere pentru evrei (Isaia 40:1, 2) și că ne vom bucura dacă vă veți alătura cu noi în această lucrare binecuvântată de a predica Împărăția?
 • Știați că, la cerere, vă vom trimite gratuit, atâtea broșuri de acestea despre Întoarcerea Israelului câte doriți să le distribuiți iudeilor și neamurilor; de asemenea, un exemplar gratuit al broșurii noastre Israel care oferă mai multe detalii despre mesajul lui Dumnezeu de mângâiere pentru iudei și cu privire la glorioasa Împărăție a păcii care va fi în curând stabilită pe pământ?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.