Farfurii zburătoare

ȘTIAȚI CĂ: de când au fost înregistrate atât de multe apariții ale așa-numitelor „farfurii zburătoare” în SUA, Canada, America de Sud, Europa, Africa, Australia, Orientul Îndepărtat etc., mai mulți oameni fiind martori la multe dintre ele, publicul devine din ce în ce mai convins de existența lor?

 • Știați că, a fost raportat faptul că aceste obiecte au diferite forme și dimensiuni, cea mai mare parte a lor sunt în formă de disc, dar și în formă de tub, pâlnie, oval și inel, de asemenea ca niște șiruri de lumini, sfere, meteoriți verzi, lumini colorate etc.?
 • Știați că, după investigația Guvernului SUA, a multor oameni de știință și a altora, unele dintre aceste rapoarte au fost explicate ca fiind din cauza meteorilor, a baloanelor meteorologice, a păsărilor, a aeronavelor, a reflexiilor atmosferice, a farselor etc., dar că altele, din surse de încredere cunoscute, nu pot fi astfel explicate, prin urmare misterul rămâne nerezolvat?
 • Știați că, concluzia generală în aceste cazuri inexplicabile este că ele sunt fie (1) un fel de armă secretă a unei națiuni de pe pământ sau (2) „nave spațiale” de pe altă planetă, sau (3) ceva supranatural.
 • Știați că, este foarte puțin probabil ca vreo națiune să expună o astfel de armă pentru o posibilă capturare și examinare din partea inamicului, în atât de multe țări, până când va fi gata să o folosească într-o luptă reală. Că, în timp ce „farfuriile zburătoare” par deseori să indice un control inteligent, totuși se spune că fac viraje atât de bruște la viteze atât de mari încât nicio ființă umană n-ar putea rezista la astfel de forță centrifugă și nicio substanță materială nu ar putea călători atât de repede fără a deveni incandescentă, din cauza fricțiunii; și că, prin urmare, gândul (1) că acestea sunt arme secrete, a fost în mare măsură abandonat?
 • Știați că, astronomii raportează faptul că nu există viață pe celelalte planete ale sistemului nostru solar, cu excepția celor mai simple forme de vegetație, de exemplu mușchii, care au fost descoperiți pe Marte. Că viața așa cum noi o cunoaștem nu ar putea exista pe ele, și că cea mai apropiată stea de noi este atât de departe încât nu putem vedea nicio planetă care s-ar putea roti în jurul ei, prin urmare, ideea (2) că ele ar putea fi „nave spațiale” de pe o altă planetă este de nesusținut?

ȘTIAȚI CĂ: acest lucru ne lasă să luăm în considerare doar a treia (3) explicație  ̶  că așa-numitele „farfurii zburătoare” sunt supranaturale?

 • Știați că, cei care cer de la Dumnezeu înțelepciunea curată (Iacov 1:5; 3:17) nu vor fi lăsați în întuneric, în această perioadă (Daniel 12:9,10; 1 Tesaloniceni 5:1-6), deși înțelepciunea înțelepților piere (Isaia 29:14), și s-a dovedit a fi o nebunie (1 Corinteni 1:19, 20; 3:19, 20).
 • Știați că, în Daniel 12:1; Matei 24:21, 24; Luca 21:25, 26, ni se spune că la sfârșitul Veacului Evanghelic va fi un mare Timp de Necaz, așa cum nu a fost niciodată înainte, însoțit de mari semne și minuni: „Și vor fi semne în soare și în lună și în stele; și pe pământ chinul națiunilor, cu nedumerire [privind risipirea activelor naționale, inflația, impozitele mari, falimentul națiunilor, corupția în cercurile guvernamentale înalte, incapacitatea de a rezolva în mod pașnic problemele mondiale, comunismul etc.]; marea și valurile [elemente nelegiuite și neliniștite] urlând [împotriva întăriturilor sistemului social prezent]; inima oamenilor lăsându-i de frică [de exemplu, din cauza războiului nuclear] și de anticiparea acelor lucruri care vin pe pământ; fiindcă puterile cerurilor vor fi clătinate”?
 • Știați că, aceste lucruri trebuiau să aibă loc la a Doua Venire a lui Isus și că, conform versetului din Luca 21:27, „atunci vor vedea [cu ochii înțelegerii lor, căci lumea nu-L va mai vedea niciodată pe Isus în trup (Ioan 14:19), fiindcă El este acum o ființă spirituală (2 Corinteni 3:17; 5:16; 1 Petru 3:18; 1 Ioan 3:2; Evrei 1:3), invizibil pentru ochiul uman (Coloseni 1:15; Exodul 33:20; 1 Timotei 6:16)] pe Fiul omului venind într-un nor [de necaz, în acest mare Timp de Necaz (Matei 24:30; Psalmii 18:7-13; Daniel 12:1; 7:13, 14; Ioel 2:1-3; Țefania 1:14-18; 3:8, 9)] cu putere și glorie mare”?
 • Știați că, în neamul lui Adam nu au existat fii ai lui Dumnezeu după ce Adam a pierdut starea de fiu pentru sine și pentru familia umană (Luca 3:38; Romani 5:12, 15-19) până când „Cuvântul S-a făcut carne” (Ioan 1:14; Evrei 2:9, 14, 16) și apoi le-a dat celor care L-au primit puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:11, 12; Galateni 4:5-7); și că, prin urmare, „Fiii lui Dumnezeu” menționați în Geneza 6:2 nu puteau fi fii umani ai lui Dumnezeu, ci erau fii îngerești (Iov 2:1; 38:7)?

ȘTIAȚI CĂ: acești „îngeri care nu și-au păstrat starea inițială [originară], ci și-au părăsit locuința” (de pe tărâmul spiritual, trăind pe pământ ca oameni), s-au dematerializat la vremea Potopului lui Noe. Că ei au fost puși în lanțurile (restrângerile) întunericului până la „ judecata zilei celei mari” (2 Petru 2:4; Iuda 1:6). Și că, iată de ce, până recent, ei au activat doar noaptea (drept „fantome”, „năluci” etc.), ori în camere întunecate cu lumini slabe, în „sesiuni spirituale” („cămăruțe ascunse”, Matei 24:26), sau prin apariții, viziuni etc., deși acum în timpul judecății zilei celei mari, „timpul necazului”, ei se manifestă mai deschis, adesea la lumina zilei?

 • Știați că, „semnele și minunile mincinoase [înșelătoare]” trebuiau să vină în Seceriș ̶  la sfârșitul Veacului Evanghelic (Matei 13:30, 38-40; Apocalipsa 14:15-20; 2 Tesaloniceni 2:8-12)?
 • Știați că, aceste spirite mincinoase și seducătoare (1 Timotei 4:1), aceste spirite rele din locurile înalte (cerești) (Efeseni 6:12, ASV), sub conducerea „prințului puterii văzduhului” (Efeseni 2:2) au păcălit de multe ori omenirea, de exemplu dându-se drept oameni morți care încă trăiesc, pentru a sprijini minciuna originară a lui Satan, și anume, că morții nu sunt cu adevărat morți și inconștienți (Geneza 3:3, 4; Ioan 8:44; Eclesiastul 9:5, 10; Psalmii 6:5; 115:17; Isaia 38:18, 19; 1 Corinteni 15:16, 18); că astfel ei apar în ședințe de spiritism (1 Samuel 28:13, 14; Isaia 8:19); că ei obsedează și posedă pe oameni, înnebunind pe mulți (Marcu 5:1-17), că ei acționează prin medii spiritiste (Faptele 16:16-18); că ei dau viziuni, fac minuni, bântuie case, trântesc uși etc.?
 • Știați că, având în vedere toate cele relatate mai sus și multe alte dovezi, nu ar trebui să fim uimiți sau nedumeriți dacă acestor ființe spirituale rele li se dă mai multă libertate în multe privințe în ziua judecății lor, aici, la sfârșitul Veacului Evanghelic, când Domnul se arată în nori (de strâmtorare, în acest Timp de Necaz), în flacăra focului răzbunându-se (2 Tesaloniceni 1:7, 8; Țefania 3:8, 9) în timpul Epifaniei sau „arătării” Sale (2 Timotei 4:1), când El îi judecă pe cei „vii” (noile creaturi și îngerii căzuți, care nu sunt dintre cei „morți” ̶  sub condamnarea la moarte, așa cum este lumea; pentru că asupra îngerilor căzuți nu a fost pronunțată nicio sentință la moarte, așa cum a fost asupra lui Adam și a neamului său, care fiind cei „morți” vor fi judecați în timpul „împărăției” care vine)?

ȘTIAȚI CĂ: această libertate mai mare acordată acum îngerilor căzuți, ar putea explica cu ușurință îndrăzneala lor sporită și manifestările uimitoare pe o scară mai largă, cum ar fi meteoriții, monștrii verzi, „farfuriile zburătoare” etc. raportate, văzute recent în întreaga lume, în ceruri și pe pământ?

 • Știați că, poporul lui Dumnezeu nu trebuie să aibă frică (Isaia 41:10, 13; Psalmii 27:1; 46:1-11; 118:8; 125:1), și nici să nu fie nedumerit de „minuni sus în cer și semne jos pe pământ” (Ioel 2:30; Faptele 2:19), dar ar trebui să privească în sus și să-și ridice capetele cu bucurie, știind că eliberarea lor se apropie și că Împărăția lui Dumnezeu este aproape (Luca 21:28, 31), pentru care noi încă ne rugăm, „Vie împărăția ta. Facă-se voia ta; precum în cer așa și pe pământ [pretutindeni]?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.