6 IUNIE

Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia Luca 21:34, VDC.

Ce lucrare ne dăm seama că este înaintea noastră și câtă nevoie este de cumpătare, de vigilență, de fermitate! Este lucru de o viață, este bătălie de o viață împotriva unui vrăjmaș puternic care s-a încuibat în trupul nostru. Puterile din afară sunt tari, într-adevăr, dar războiul civil dinăuntru este cu mult mai de temut. Dacă într-o măsură oarecare ne îmbătăm de spiritul lumii, dacă dăm loc mulțumirii de sine, iubirii de comoditate, plăcerii, dacă îngăduim cât de puțin oricare din vechile dispoziții de invidie, răutate, mândrie, slavă deșartă, lăudăroșie, impetuozitate, îngâmfare, mânie, ceartă sau altele asemenea, dacă cedăm lor cât de puțin — ah, la ce mare pericol suntem expuși! — Z ’95, 201 (R1859).

*       *       *

Influența lumii, a trupului și a adversarului tinde să ne îngreuneze cu îmbuibare, cu beție și cu îngrijorările vieții acesteia. Este necesară atitudinea veghetoare pentru a împiedica o astfel de îngreunare. Din motivul acesta să fim treji, precauți, neîncrezători și cercetători cu privire la noi înșine, la gândurile, motivele, cuvintele, faptele, împrejurările și influențele care sunt asupra noastră pentru a evita să fim îngreunați. Cel îngreunat cu siguranță nu va reuși să obțină răsplata care este numai pentru cei sârguincioși și credincioși — PT 1935, 101.

Pasaje paralele: Romani 13:11, 13; 1 Tesaloniceni 5:6-8; 1 Petru 4:7; 5:8, 9; Matei 13:12-15, 22; 25:13; 26:41; Luca 8:14; 1 Corinteni 16:13; Apocalipsa 3:2, 3; 16:15; Luca 12:40.

Cântări: 183 [136], 184 [-], 130 [111], 136 [-], 13, 20, 78.

Poeziile Zorilor, 18: Biserica nominală.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 211 (R5055: „Predați … pentru nimicirea cărnii”VDM, Vol. 22, Nr. 6, pag. 1697).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană. R5108; R5876; R5886_1; R5889.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce ajutor sau ce piedici am avut în ele? Care au fost rezultatele lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 IUNIE [V.D.M. 372:6-7] (Cântarea 96)