7 IUNIE

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria Lui eternă prin Cel Uns, când veți fi suferit puțin timp, El Însuși vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere 1 Petru 5:10, Diaglott.

Numai îndurând greutățile ca buni soldați ai lui Cristos se poate atinge această stare de dorit, adică controlul de sine perfect, capacitatea de a ne împotrivi răului, credința statornică, răbdarea și virtutea, odihna fixată și trainică în Cristos și nădejdea în făgăduința prin Cuvântul Său. Fără îndoială aceasta a fost experiența proprie a apostolului, căci el a îmbătrânit în slujba Învățătorului, și așa poate să fie și experiența noastră. Cu fiecare an ce trece să ne găsim tot mai aproape de glorioasa culme a desăvârșirii! — Z ’95, 202 (R1859).

*       *       *

Una dintre cele mai minunate manifestări ale harului lui Dumnezeu este aceea că avem privilegiul chemării Veacului Evanghelic. Nu este de mirare că pentru a aduce chemarea la îndeplinire se cere credincioșie în cele mai cruciale încercări și suferințe! Suferințele acestea realizează trei lucruri în dezvoltarea inimii, minții și voinței noastre noi. Suferințele ne întăresc într-o atitudine dreaptă față de rău, în sentimente bune, în haruri și în cunoștință; ele echilibrează diferitele părți și calități ale caracterului creștin și în cele din urmă le desăvârșesc, le cristalizează, și toată lucrarea aceasta o face Domnul prin puterea Spiritului, Cuvântului și providenței lui Dumnezeu — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 1:9; 1 Timotei 6:12; Psalmii 30:5; Isaia 54:8; Matei 5:12; Romani 8:18, 37; 1 Petru 1:6; Efeseni 3:16; 6:10-17; Coloseni 1:11; 2 Timotei 2:1; 2 Tesaloniceni 2:17; 3:3; 1 Tesaloniceni 3:12, 13; Iacov 5:8; 2 Petru 1:12; Romani 8:29; Luca 6:40; Efeseni 4:12; Evrei 13:20, 21.

Cântări: 105 [103], 305 [-], 266 [-], 272 [171], 78, 201 [-], 230 [156].

Poeziile Zorilor, 305: Tăria necesară.

Lectură din Turn: Z ʼ95, 105 (R1806: Desăvârșit prin suferință).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 255 (R5080: Ținta cristalizării caracteruluiVDM, Vol. 22, Nr. 3, pag. 1648); Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină persecuție și încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574); ʼ14, 23 (R5385: Credincioșie în administrarea noastră ― VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1087); Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu ― VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085); Z ʼ14, 54 (R5403: Luând partea la suferință ca buni ostașiVDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1060); Z ʼ14, 214 (R5499: Scopul încercărilor noastreVDM, Vol. 13, Nr. 1, pag. 890); Z ʼ15, 197 (R5716: Avantajele prezente ale credinței ― VDM, Vol. 8, Nr. 2, pag. 525); Z ʼ15, 234 (R5740: Credincioșia în lucrurile mici ― VDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 485).

L.T. în limba rusă; R5080; R5116; R5385; R5387; R5403; R5499; R5716; R5740.

L.T. în limba ucraineană; R5080; R5116; R5385; R5387; R5403; R5499; R5716; R5740.

L.T. în limba engleză; R1859; R5080; R5116; R5385; R5387; R5403; R5499; R5716; R5740.

Întrebări: Ce a însemnat pentru mine acest verset săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 07 IUNIE (Cântarea 93)