13 IUNIE

Mă voi sătura, când mă trezesc, cu chipul tău Psalmii 17:15.

De la multele griji pământești
Să ne zboare cugetul pe aripi cerești,
Trage vălul ce ne desparte și vezi
Gloriile vieții de veci.

Cugetările despre Dumnezeu, despre Cristos, despre sfinții vrednici ai trecutului și ai prezentului, despre moștenirea din Împărăție, despre binecuvântarea lucrului nostru viitor împreună cu Cristos, despre importanța și mărinimia planului divin și despre măreția și binecuvântarea adunării noastre împreună la Cristos, la sfârșitul activității noastre din viața prezentă, să ne umple mințile și să ne inspire inimile. În așteptarea acestora să primim, de asemenea, în plus, mângâierea și binecuvântarea legăturii și comuniunii noastre personale cu Dumnezeu prin rugăciune, prin studierea Cuvântului și prin adunarea noastră împreună pentru închinare și laudă — Z ’95, 251 (R1884).

*       *       *

Prin chipul lui Dumnezeu aici, înțelegem că se vorbește despre caracterul, natura și stăpânirea Sa. El a pus acestea înaintea noastră ca obiectiv al realizării noastre. Datorită experiențelor favorabile și nefavorabile care ne pregătesc să ajungem la asemănarea aceasta de caracter este imposibil să fim mulțumiți de starea noastră prezentă, totuși fără să ne plângem de ea. Atât de complet se vor realiza dorințele credincioșilor la înviere, încât mulțumirea perfectă față de partea lor va fi experiența lor binecuvântată pentru totdeauna, perspectivă care îndeamnă la credincioșie — PT 1935, 101.

Pasaje paralele: 1 Ioan 3:2; Psalmii 4:6; Geneza 17:1; Luca 1:6; 2 Corinteni 3:18; 5:1-8; Iov 19:26, 27; Isaia 61:10; Matei 5:8; 1 Corinteni 13:12; Apocalipsa 22:4; 1 Corinteni 15:23, 41-48; 1 Tesaloniceni 4:13-17.

Cântări: 105 [103], 21, 32, 53, 92, 133 [-], 201 [-].

Poeziile Zorilor, 230: Învierea.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 345 (R5578: Cristos cel înviat ― VDM, Vol. 11, Nr. 3, pag. 758).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană. R4973; R5385; R5387; R5608.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Care a fost pentru mine speranța învierii săptămâna aceasta? Ce efect a avut asupra mea? Care i-au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 13 IUNIE [V.D.M. 2031:4] (Cântarea 36)