12 IUNIE

Dar una fac Filipeni 3:13.

Observăm unicitatea scopului apostolului: „dar fac un singur lucru”. El n-a încercat să facă mai multe lucruri; dacă încerca, desigur ar fi dat greș. El și-a dedicat viața singurului scop pentru care a fost chemat și pentru care a părăsit toate celelalte scopuri ale vieții. El a făcut aceasta având în vedere și faptul că, în viața prezentă drumul pe care l-a ales în mod sigur îi va aduce pierdere, lipsă, trudă, grijă, persecuție și insultă continuă. În această unicitate a scopului el a scăpat de multe ispite de a se întoarce ca să se bucure de unele din bunurile acestei vieți sau să urmărească unele din himerele ei — Z ’95, 250 (R1884).

*       *       *

Apostolul Pavel este pentru noi un exemplu de unicitate a scopului. Putem fi siguri că talentelor sale diferite li s-au făcut tot felul de apeluri cu stimulente încântătoare pentru a le înrola în alte scopuri decât cel pe care și l-a făcut țel în viață; iar forța sa cu care a refuzat să-și abată activitatea de la acest singur lucru poate bine merita admirația și imitația noastră. Nu putem fi maeștri în toate meseriile. Dându-ne seama că „o piatră care se rostogolește nu este acoperită de mușchi”, să ne adunăm toate puterile pentru a dobândi acest singur lucru — de a ne face chemarea și alegerea sigure — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 2:2; Matei 10:42; Luca 9:51, 61, 62; Marcu 10:45; Ioan 4:31-38; Faptele 1:14; 2:1, 46; 4:24, 32; 5:12; 21:10-15; Romani 15:5, 6; 2 Corinteni 13:11; Filipeni 1:27; 3:18.

Cântări: 130 [111], 136 [-], 78, 1, 8, 160 [122], 267 [-].

Poeziile Zorilor, 270: Retrospectivă.

Lectură din Turn: Z ʼ01, 6 (R2753: Alergarea spre țintă).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană. R4838; R5044; R5839; 3hg34.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am eu unicitatea scopului? Care este scopul meu? Cum îl arăt?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 12 IUNIE (Cântarea 25)