18 IUNIE

În prezența ta este plinătatea bucuriei; la dreapta ta se află plăceri pentru totdeauna Psalmii 16:11.

Oriunde suntem, în prezența Domnului sunt bucurii depline. Să cultivăm deci mai mult cunoștința noastră cu Domnul, apropiindu-ne de El în rugăciune, în studierea Cuvântului Său prețios, cugetând despre toată bunătatea Lui, despre grija Sa providențială, despre remarcabilele manifestări ale harului Său în experiențele noastre individuale, despre făgăduințele lui prețioase, care toate sunt „da și amin” în Cristos Isus. În acest fel, „apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi” (Iacov 4:8), vi se va arăta El Însuși și va locui cu voi. Într-adevăr, voința lui Dumnezeu este ca toți copiii Lui să fie fericiți în El și întotdeauna să se bucure; și dacă cineva este lipsit de această binecuvântare, el nu trăiește la înălțimea privilegiilor sale — Z ’96, 54 (R1948).

*       *       *

Prin prezența lui Dumnezeu putem înțelege că se are în vedere condiția în care avem favoarea lui Dumnezeu în starea noastră prezentă de sacrificiu și în poziția noastră glorificată viitoare. Plinătatea bucuriei, adică bucuria la capacitatea maximă a cuiva, este privilegiul oricărei condiții; iar clasa Cristos, care se bucură de favoarea Sa deplină, este binecuvântată cu plăceri eterne — PT 1936, 78.

Pasaje paralele: Faptele 2:28; Proverbe 4:18; 1 Ioan 3:2; Matei 5:8; Psalmii 17:15; 36:8; Evrei 12:2; Luca 14:14; Ioan 6:39, 40, 44, 54; 14:2, 3, 19; Faptele 2:26-28; 26:6, 7; 1 Corinteni 15:40-57; 2 Corinteni 5:1-5; Filipeni 3:10, 11, 21; Apocalipsa 20:4, 6.

Cântări: 179 [133], 32, 109 [306], 273 [152], 201 [-], 176 [130], 58.

Poeziile Zorilor, 184: Voia Lui, nu a mea, să se facă.

Lectură din Turn: Z ʼ96, 53 (R1948: Bucuria creștinului).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană. R3434; R5544; R5670; R5785_1.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce a însemnat acest verset pentru mine săptămâna aceasta? Cum l-am întrebuințat în viața mea de zi cu zi? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 IUNIE [V.D.M. 221:7] (Cântarea 4)