19 IUNIE

Lumina [Adevărul] este semănată pentru cel drept și bucuria [bucuria Adevărului] pentru cel cinstit cu inima Psalmii 97:11, GBV1989.

Copiii adevărați ai lui Dumnezeu iubesc Adevărul, căci au o atracție pentru el. … Când găsesc Adevărul ei îi recunosc valoarea, îl apreciază și meditează asupra lui. … Ei zic: este întocmai ca Dumnezeu, este manifestarea bunătății Lui glorioase, este reflectarea caracterului Său iubitor, binevoitor, înțelept și drept. Prin urmare, ei iubesc Adevărul și pe Dumnezeu care l-a dat; îl adună ca pe o comoară în inimă, îl repetă tot mereu și, pătrunzându-l și admirându-i întreaga simetrie și frumusețe, se luptă tot mai mult să-și conformeze caracterele după aceleași principii ale frumosului și caută a-l recomanda altora, prin cuvânt și comportare, ca și aceia să fie binecuvântați prin el — Z ’96, 55 (R1949).

*       *       *

Așa cum lumina naturală luminează calea pentru ochiul natural, tot așa Adevărul ne arată clar calea pentru ochii înțelegerii noastre. Dumnezeu a făcut pregătiri pentru a deschide ochii înțelegerii numai celor ale căror inimi au simpatie față de principiile drepte. Pentru alții Adevărul ar fi un prejudiciu. Adevărul este o binecuvântare pentru cei drepți și ei sunt o binecuvântare prin el, de aceea binecuvântările sale le umple inima de bucurie — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: Daniel 2:28; Amos 3:7; Romani 16:25, 26; Ioan 15:15; Psalmii 29:9, 11; Proverbe 3:32; Matei 11:25; 24:45-47; Luca 8:10; 12:42-44; Apocalipsa 19:9, 10; 22:8, 9, 16.

Cântări: 22, 296 [175], 260 [169], 238 [159], 46, 97 [-], 300 [-].

Poeziile Zorilor, 61: Încrede-te în El mai mult.

Lectură din Turn: Z ʼ09, 231 (R4444: Rătăcire în „întunericul de afară”).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R4882; R 5489; R 5506

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce condiții am îndeplinit pentru a primi Adevărul? Cum am fost ajutat sau împiedicat să-l primesc?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 IUNIE [V.D.M. 1616:3] (Cântarea 367)