20 IUNIE

Nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el 1 Ioan 2:15.

A fi în prietenie cu lumea înseamnă a umbla în armonie cu ideile ei și a te conforma căilor ei. În acest sens să nu iubim lumea, ci să fim deosebiţi de ea și în opoziţie cu ea. Drumul arătat nouă astfel, în anumite privinţe, cel puţin, este greu și singuratic, dar totodată este singurul drum al păcii și fericirii. Această lume, cu pofta ei, este repede trecătoare, este goală, nu mulţumește și în cele din urmă duce la nenorocire și pieire; dar cei ce-și găsesc plăcerea în calea Domnului, au comuniune și părtășie binecuvântată cu El. Bucuriile lor vin dintr-un izvor pe care lumea nu-l poate înţelege. Ei trăiesc pe un plan mai înalt, respiră un aer mai curat și se bucură de o amiciţie mai dulce și mai sfântă decât aceea pe care ar putea-o oferi lumea vreodată — Z ’96, 67 (R1955).

*       *       *

Lumea este ordinea prezentă de lucruri. Lucrurile acestei lumi sunt diferitele sale părți și sentimente. A iubi acestea ar însemna simpatie cu răul. Niciun copil al lui Dumnezeu nu ar putea fi în simpatie cu ordinea prezentă de lucruri, cu părțile și sentimentele ei, și totuși să fie umplut și controlat de Spiritul Domnului, care este în principal iubirea lui Dumnezeu. Iubirea divină, care ne controlează conduita, ne face să tânjim după ordinea de lucruri care va predomina în timpul dispensației următoare; și cu siguranță ne va opri să iubim această lume și lucrurile acestei lumi — PT 1935, 102.

Pasaje paralele: Matei 6:24; Luca 14:26; Romani 12:2; 8:5; Galateni 1:4; 6:14; Iacov 4:4, 14; 1 Ioan 2:16, 17; 3:1, 11-18; 4:7-21; Psalmii 119:37; 39:6; 1 Corinteni 7:31; 1 Petru 1:24; 1 Corinteni 13.

Cântări: 150 [-], 48, 97 [-], 176 [130], 180 [-], 213 [-], 312 [-].

Poeziile Zorilor, 38: Pe cine vei sluji?

Lectură din Turn: Z ʼ12, 370 (R5138: Nu iubiți lumea ― VDM, Vol. 21, Nr. 2, pag. 1527).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R 5080; R 5147; R 5777

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Cum iubirea lui Dumnezeu a izgonit din inima mea iubirea pentru lume săptămâna aceasta? Ce ajutor sau ce piedici am avut în această privință? Care a fost rezultatul?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 IUNIE (Cântarea 263)