17 IUNIE

Cine va putea îndura ziua venirii Lui și cine va sta în picioare când Se va arăta El? Pentru că El va fi ca focul topitorului … și El va ședea ca acela care topește și purifică argintul Maleahi 3:2, 3.

Marele Topitor veghează să vadă cum metalul prețios al caracterului tău reflectă chipul Său. Sau, vorbind limpede, la fiecare încercare El veghează să vadă ce influențe controlează acțiunile noastre: dacă ele sunt influențate de avantaje prezente, politică lumească, prietenii personale, iubiri pământești — de soț, de soție, de copii, iubirea de comoditate sau de pace cu orice preț. Sau pe de altă parte, dacă ne călăuzesc principiile curate ale adevărului și dreptății; și dacă cu orice preț de lucru și de suferințe apărăm aceste principii, cu zel și energie, și astfel luptăm lupta bună a credinței până la cel mai amar capăt — chiar până la moarte — Z ’96, 45 (R1943).

*       *       *

Cele două arătări ale Domnului nostru, prima Sa venire și a doua, au fost perioade de mare încercare asupra poporului lui Dumnezeu. Aceste perioade de prezență au încercat în mod crucial atitudinea inimii fiecărui israelit, trupesc și spiritual. Cele mai grele încercări au venit asupra lor în timpul acestor perioade, pentru ca starea inimii lor să fie dată la iveală, și toate aceste încercări au fost sub supravegherea Domnului nostru. În Parousie era mai mult o întrebare dacă cineva se va manifesta ca nouă creatură sau nu; în Epifanie a fost mai mult o întrebare dacă cineva s-a manifestat ca fiind din Turma Mică sau din Marea Mulțime. În ambele perioade au fost puse la încercare atât caracterele cât și învățăturile — PT 1926, 76.

Pasaje paralele: Geneza 22:1; Deuteronom 8:2, 5; Iov 1:8—2:10; Daniel 12:10; Iacov 1:2, 3, 12; 1 Petru 1:6, 7; Evrei 12:1-14; Ioel 2:11; Apocalipsa 6:17.

Cântări: 67, 63, 130 [111], 57, 120 [-], 328 [183], 197 [143].

Poeziile Zorilor, 254: Mânia lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 195 (R5916: Semnele prezenței Regelui ― VDM, Vol. 3, Nr. 1, pag. 160).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.R 5119; R5737; 3hg34.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au dat ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 IUNIE (Cântarea 412)