9 IUNIE

  • În lume veți avea necaz; dar îndrăzniți, eu am învins lumea Ioan 16:33.

Nu a fost nicio răsplată de prosperitate pământească pentru credincioșia Domnului, ci dimpotrivă, lipsuri și persecuții până la moarte. El a fost „om al durerilor și obișnuit cu suferința”, ocările celor care ocărăsc pe Dumnezeu au căzut asupra Lui; cu toate că era bogat, de dragul nostru s-a făcut sărac, atât de sărac încât El Însuși a spus: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-Și plece capul”. … Robul nu este mai presus decât învățătorul său: dacă pe El l-au persecutat și pe noi ne vor persecuta și ocările celor care l-au ocărât pe El vor cădea și asupra noastră. Singura răsplată din prezent la care se pot aștepta cei ce-L urmează pe Cristos este manifestarea iubirii și aprobării Domnului simțită în inimă — Z ’95, 207 (R4072).

*       *       *

Printre necazurile pe care poporul Domnului trebuie să le îndure pot fi enumerate dezavantajele condițiilor rele din prezent, opoziția continuă a adversarului, persecuția din partea lumii și împotrivirea cărnii, mai ales în împrejurări de istovire, boli și dureri. Domnul ne dă binecuvântări spirituale compensatoare ca o contrabalansare a acestor dezavantaje, făcându-ne în stare să ne bucurăm în mijlocul inegalităților prezente și să sperăm la victorie datorită victoriei Domnului nostru asupra lumii — PT 1932, 62.

Pasaje paralele: Ioan 15:19-25; 16:2, 3; Faptele 14:22; Romani 5:3-5; 2 Timotei 3:12; Evrei 10:32-34; 12:5-13; Apocalipsa 3:19; Ioan 14:1, 27; Romani 8:35-37; Galateni 6:14; 1 Ioan 4:4; 5:4.

Cântări: 328 [183], 38, 57, 93, 179 [133], 222 [151], 305 [-].

Poeziile Zorilor, 189: „Îndrăzniți”.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorareVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R4865; R5116; R5387.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am purtat? Ce efect au avut ele asupra mea?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 IUNIE (Cântarea 149)