22 IUNIE

Se cere administratorilor ca fiecare să fie găsit credincios. … Fiecare după puterea lui 1 Corinteni 4:2; Matei 25:15.

„Mina”, fiind aceeași pentru toți, reprezintă în mod potrivit acea binecuvântare a harului divin care este comună pentru tot poporul lui Dumnezeu, adică îndreptățirea. Alte daruri se deosebesc în cantitate, potrivit posibilităților noastre naturale, și în general sunt de la Tatăl, de exemplu Cuvântul și Spiritul. Îndreptățirea noastră, deși este hotărâtă de Tatăl, este un dar de la Domnul Isus, pentru că El a plătit-o cu propriul Său sânge. O „mină” pentru fiecare îi pune pe toți pe picior de egalitate ca servi acceptabili și permite fiecăruia să-și arate zelul prin sacrificii. Dar „talanții”, fiind împărțiți după capacitatea fiecăruia, reprezintă posibilități pentru serviciul lui Dumnezeu conform cu aceste capacități pe care le posedăm. Ei pot fi talanți de educație, bani, influență, sănătate, timp, tact, inteligență deosebită și ocaziile de a-i folosi în serviciul lui Dumnezeu — Z ’07, 63 (R1972).

*       *       *

Un administrator este unul căruia i s-a încredințat administrarea bunurilor altuia, iar cel care i le-a încredințat are dreptul să aștepte fidelitate din partea sa. Iehova ne face administratori ai tuturor bunurilor Sale pe care i le-am consacrat Lui, așteptând ca noi să fim credincioși în exercitarea acestei administrări. Din partea Sa, El ne dă toate posibilitățile necesare pentru a ne exercita administrarea în interesul cauzei Sale. Bunătatea Lui în această privință merită cel mai loial serviciu din partea noastră — PT 1933, 79.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 2; 3; 4; 2 Corinteni 3; 4; 5; 6:1-10; Matei 25:14-30; Luca 12:37, 38, 42-48; 16:10-12; 19:13-27; Romani 12:6-8; 1 Corinteni 12:7, 11, 29; Efeseni 4:11; Tit 1:7; 1 Petru 4:10.

Cântări: 309 [179], 332 [184], 200 [-], 8, 208 [147], 225 [-], 272 [171].

Poeziile Zorilor, 160: Împovărați cu multă slujire.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 23 (R5385: Credincioșie în administrarea noastrăVDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1087).

Literatură suplimentară: Z ʼ15, 234 (R5740: Credincioșia în lucrurile mici VDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 485); Z ʼ16, 57 (R5856: Mulți reci ― Puțini credincioși ― VDM, Vol 4, Nr. 6, pag. 293).

L.T. în limba rusă; R1972; R5740; R5856.

L.T. în limba ucraineană; R1972; R5740; R5856.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am fost eu săptămâna aceasta un administrator credincios în măsura capacității mele? Ce mi-a fost de ajutor sau ce piedici am întâlnit în această privință? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 IUNIE (Cântarea 175)