PROFEȚII DESPRE CRISTOS

35 de profeții despre Mesia care s-au împlinit într-o zi:

la paște pe 14 Aviv (Nisan) în anul 33

(SB, №97)

«Dar toate acestea au avut loc ca să se împlinească Scripturile profeților» – Matei 26:56

 Nr. d/o Profeția Împlinirea
1 Îl va trăda un prieten. Psalmii 41: 9; 55:13-15 Matei 26:47-50; Ioan 13:18
2 Va fi vândut pentru 30 de arginți. Zaharia 11:12 Matei 26:14,15
3 Banii primiți vor fi aruncați olarilor:              a) arginți; b) 30 bucăți; c) aruncați; d) casa Domnului. Zaharia 11:13 Matei 27:3-10
4 Va striga către Dumnezeu și Dumnezeu îl va auzi. Psalmul 22:24 Luca 22:41-44; Evrei 5:7
5 Ucenicii Îl vor părăsi. Zaharia 13:7 Matei 26:31, 56; Marcu 14:27
6 Va fi învinuit de martori falși Psalmii 27:12; 35:11; 109:2 Matei 26:59; 60
7 Va fi bătut cu un toiag (trestie). Mica 5:1 Matei 26:67; Marcu 15:19; Luca 22:63, 64
8 Va fi biciuit Isaia 50:6; 53:5 Matei 27:26; Ioan 19:1
9 Îl vor scuipa Isaia 50:6 Matei 26:67; 27:30; Marcu 15:19
10 Fața lui va fi desfigurată? Isaia 52:14 Matei 26:67; 27:29, 30; Marcu 15:17-19; Luca 22:64
11 Ca răspuns la acuzațiile de vinovăție, va rămâne tăcut Isaia 53:7 Matei 27:12-14; Marcu 15:3-5; 1 Petru 2:23
12 Oamenii îl vor disprețui și îl vor respinge Psalmii 22:6; Isaia 53:3 Marcu 9:12; 15:17-20
13 Va fi rănit și lovit Isaia 53:5 Matei 27:26, 29, 30; Marcu 15:15, 17, 19
14 Îi vor străpunge mâinile și picioarele Psalmii 22:16 Luca 23:33; Ioan 20:25-27
15 El va fi numărat printre criminali Isaia 53:12 Matei 27:38; Marcu 15:27, 28; Luca 22:37; Ioan 19:18
16 El se va ruga pentru acuzatorii lui Isaia 53:12; Psalmii 109:4 Luca 23:34
17 Privindu-L, oamenii și-au clătinat capetele cu dispreț Psalmii 22:7; 109:25 Matei 27:39
18 Oamenii vor râde de El Psalmii 22:8 Matei 27:41-44; Luca 23:35-37
19 Oamenii se vor mira de înfățișarea lui Psalmii 22:17; Isaia 52:14 Luca 23:35
20 Hainele lui vor fi împărțite și se va trage la sorți pentru cămașa lui (chiton) Psalmii 22:18 Matei 27:35; Marcu 15:24; Luca 23:34; Ioan 19:23, 24
21 La amiază întunericul va acoperi pământul Amos 8:9 Matei 27:45; Marcu 15:33; Luca 23:44
22 El va exclama: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! pentru ce m-ai părăsit?” Psalmii 22:1 Matei 27:46; Marcu 15:34
23 Îi va fi sete Psalmii 22:15; 69:3, 21 Ioan:19:28
24 Îi vor da să bea oțet și fiere Psalmii 69:21 Matei 27:34, 48; Marcu 15:23, 36; Luca 23:36; Ioan 19:29
25 Își va da „sufletul la moarte” Isaia 53:12 Ioan 10:17, 18
26 Viața lui va deveni jertfă pentru păcat Isaia 53:10-12 Matei 26:27, 28; Ioan 6:51; 10:11, 15, 16; 1 Corinteni 15:3; Evrei 2:9; 7:27; 9:26 – 28
27 El își va da sufletul în mâinile lui Dumnezeu – dreptul său la viață ca om Psalmii 31:5 Luca 23:46
28 El va fi ucis „nu pentru păcatele sale” la mijlocul celei de-a 70-a săptămână simbolică: la Paște, ca mielul (antitipic) de Paște fără cusur Daniel 9:26, 27; Exod 12:5; Isaia 53:7-9 Ioan 1:29; 1 Corinteni 5:7; 2 Corinteni 5:21; Evrei 4:15; 7:26; 9:14; 1 Petru 1:18, 19; 2:22
29 Prietenii lui vor sta departe de el Psalmii 38:11; 88:8, 18 Matei 27:55, 56; Marcu 15:40, 41; Luca 23:49
30 Oasele lui (deși, din cauza suferinței dureroase a răstignirii, „împărțite și numărate”- Psalmii 22:14,17) nu vor fi rupte Psalmii 34:20; Exod 12:46 Ioan 19:31-36
31 Va fi străpuns Zaharia 12:10 Ioan 19:34-37; Apocalipsa 1:7;
32 Inima îi va fi afectată și în căldura febrei se va topi ca ceara pe foc Psalmii 22:14, 15 Ioan 19:34;
33 Va fi îngropat în mormântul unui om bogat Isaia 53:9; Matei 27:57-60; Marcu 15:42-46Luca 23:50-53; Ioan 19:38-42.
34 El va da ceea, ce nimeni altcineva din rasa păcătoasă adamică nu ar putea da, și anume: răscumpărarea, un preț egal, o viață umană perfectă, pentru a răscumpăra și a plăti pentru viața umană perfectă pe care Adam și toți urmașii săi (care au fost reprezentați în Adam) au pierdut-o din cauza păcatului Psalmii 49:7; Deuteronom 19:21; Iov 33:24; Proverbe 11:1; Isaia 53:4-6, 10-12
Matei 20:28; Marcu10:45; Ioan 6:51; 1Cor. 15:3; 1Timotei 2:6; 1Petru2:24
35 Moartea lui de jertfă va fi voluntară și el va împlini voia lui Dumnezeu cu bucurie Psalmii 40:7-9 Evrei 10:1-14; 12:2; Ioan 4:25, 26, 34; 6:51; 10:17, 18; 14:31; 15:11; 17:4, 13

«Ne-am pus speranța într-un Dumnezeu Viu, Care este Mântuitor al tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor» – 1Timotei 4:10

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.