6 APRILIE

Dacă cineva suferă pentru că este creștin, să nu se rușineze, ci să glorifice pe Dumnezeu în legătură cu aceasta 1 Petru 4:16.

Boala și tulburarea de orice fel provocate de cheltuirea energiei noastre în serviciul Adevărului sunt permise de către Tatăl nostru ca probe ale fidelității și iubirii noastre; căci, dacă nu am fi supuși la astfel de necazuri sau dacă am fi scăpați de ele imediat, printr-o minune, serviciul Domnului nu ne-ar costa niciun sacrificiu și probarea voinței noastre de a suferi pentru cauza Adevărului ar lipsi. În realitate, totuși, fiecare chin, durere sau rană a persoanei sau a sentimentelor, și decapitarea socială sau literală pentru cauza Adevărului, devine un martor al spiritului, dovedind credincioșia noastră. Și în toate necazurile de acest fel să ne bucurăm mult — după cum spune Domnul nostru și apostolul Petru Z ’96, 166 (R2004).

*       *       *

A suferi ca creștin înseamnă a suferi ca Isus, din aceleași cauze, în aceleași forme, în același spirit, pentru aceleași scopuri și cu rezultate asemănătoare. Oricine are o favoare atât de mare, departe de a fi rușinat, trebuie să socoată aceasta ca cel mai mare privilegiu și motiv posibil de bucurie și mulțumire pentru o ființă umană. Acest lucru îi dă părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu sfinții, aprecierea caracterelor lor, o mare pace și bucurie în viața aceasta, pregătire pentru Împărăție și, în cele din urmă, premiul chemării noastre — PT 1933, 63.

Pasaje paralele: Matei 5:10-12; Romani 8:35, 36; 1 Corinteni 15:31, 32; 2 Corinteni 1:5, 9; 12:10; Galateni 2:20; 6:17; Filipeni 1:29; 3:10; Evrei 10:32-34; Iacov 1:2, 12; 1 Petru 1:6, 7; 2:19-24; 4:12-14; 5:1, 10.

Cântări: 134 [113], 47, 114 [-], 208 [147], 302 [-], 325 [-], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 287: Și stând jos, îl păzeau acolo.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferință  ― VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 146 (R5019: Loialitatea față de Dumnezeu este necesară pentru viața veșnicăVDM, Vol. 23, Nr. 4, pag. 1768); Z ʼ12, 320 (R5114: Dezvoltarea credinței prin încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1579); Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină — persecuție și încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574); Z ʼ15, 234 (R5740: Credincioșia în lucruri miciVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 485).

L.T. în limba rusă; R5114; R5740.

L.T. în limba ucraineană; R4492; R5019; R5114; R5116; R5740.

L.T. în limba engleză; R2004; R4492; R5019; R5114; R5116; R5740.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am purtat? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 APRILIE [R5548] (Cântarea 137)