8 decembrie

Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înainte de voi — Ioan 15:18.

După cum Învățătorul nostru a fost urât fără motiv, așa să fie și cu noi, pe cât este posibil, ca ura, răutatea, invidia și uciderea care ar putea fi revărsate împotriva noastră să fie cu totul nemeritate de noi — ca viețile noastre să fie cât se poate de curate. Atât cât suntem în stare, gândurile, cuvintele și faptele noastre să poată arăta laudele Domnului nostru și să vorbească despre iubirea noastră pentru toți oamenii și mai ales pentru cei din casa credinței. Curând, când dispensația cea nouă va fi pe deplin inaugurată, cei care ne urăsc acum, în mare măsură pentru că sunt orbiți de adversar și induși în eroare, se vor pleca înaintea Unsului Domnului și noi vom avea marea plăcere de a-i ridica, de a-i binecuvânta, de a-i încuraja, de a-i ierta și de a-i ajuta să ajungă din nou, în mod deplin, la chipul și asemănarea lui Dumnezeu — Z ’01, 300 (R2880).

*       *       *

În Scripturi cuvântul lume este folosit în diferite sensuri, cu sensul de  univers, pământ, o ordine dispensațională de lucruri, în sensul oamenilor în armonie cu ea și al întregului neam omenesc. Evident că nu tot neamul omenesc L-a urât pe Domnul nostru, pentru că cei câțiva păgâni cu care El a intrat în legătură L-au onorat. Mai degrabă L-au urât conducătorii religioși iudei și cei pe care ei i-au influențat. Ei L-au urât deoarece învățăturile Sale au respins erorile lor; exemplul Său le-a dat pe față ipocrizia; destăinuirile Sale le-a stricat prestigiul; reformele Sale le-au pus în pericol ambițiile; religia Sa le-a răsturnat sectele; influența Sa le-a micșorat puterea. Din cauza că „întunericul urăște lumina”, poporul credincios al lui Dumnezeu a fost urât în timpul Veacului Evanghelic de către poporul nominal al lui Dumnezeu — tocmai din aceleași motive din care și Isus a fost urât. Așa va fi chiar până la sfârșit — PT 1932, 197.

Pasaje paralele: Psalmii 41:9; Ioan 15:17, 19-25; Isaia 53:1-3; Matei 10:16-39; 24:9; Marcu 13:13; Luca 21:17; 19:14; Ioan 16:2, 3; 17:14; 1 Ioan 3:1, 13.

Cântări: 312 [-], 47, 48, 134 [113], 150 [-], 8, 114 [-].

Poeziile Zorilor, 56: De ce aștepți?

Lectură din Turn: Z ʼ11, 141 (R4813: Ura lumiiVDM, Vol. 26, Nr. 6, pag. 2135).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 152 (R4608a: „M-au urât fără temei” ― VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ); Z ʼ13, 107 (R5214: Urât fără temeiVDM, Vol. 19, Nr. 5, pag. 1389).

L.T. în limba rusă; R4608; R5214.

L.T. în limba ucraineană; R4608_1; R5214.

L.T. în limba engleză; R2880; R4608; R5214.

Întrebări: M-au urât alții pentru Adevăr săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 DECEMBRIE [R5474] (Cântarea 125)