9 decembrie

Binecuvântat este omul care îndură ispita, pentru că, după ce este încercat, va primi coroana vieții, pe care a promis-o Domnul celor ce îl iubesc — Iacov 1:12.

Dacă am putea numai ține minte faptul că fiecare încercare, fiecare persecuție, fiecare dificultate a vieții, permisă să vină asupra celor care au făcut legământ de sacrificiu cu Domnul, este intenționată să-i probeze, să le încerce iubirea, să se vadă dacă caracterele lor sunt sau nu bine fixate, înrădăcinate și întemeiate în dreptate, edificați fiind în iubire, toate aceste încercări, greutăți și ispite ar fi puse într-o nouă lumină înaintea noastră și ne-ar ajuta mult să luptăm lupta bună și să învingem. Atunci am zice: Dacă prin aceste mici încercări Domnul îmi probează iubirea și devotamentul față de El, atunci, oricât de neînsemnate sau oricât de importante ar fi acestea, eu le voi folosi cu hărnicie, ca pe niște ocazii favorabile de a demonstra Domnului meu deplinătatea iubirii și devotamentului meu față de El și față de cauza Lui — Z ’98, 41 (R2257).

*       *       *

În acest verset ispita are sensul de încercare, probare. A îndura ispita înseamnă a persevera victorios în facerea binelui în timp ce suportăm voioși încercările. Viața de creștin este plină de încercări; noi trebuie să fim probați și să ne menținem aprobați în toate punctele de caracter înainte de a putea fi socotiți vrednici. Ferice de noi dacă așteptăm să fim încercați, pentru că în timp ce așteptăm ne vom pregăti pentru ele. Suntem binecuvântați îndoit dacă suntem încercați, căci aceasta ne oferă posibilități de a învinge. Și întreit suntem binecuvântați dacă îndurăm cu credincioșie încercările noastre până vom birui complet; fiindcă, după ce încercarea noastră se va sfârși cu succes, rodul speranței noastre va fi al nostru. Viața veșnică în Împărăție va fi cu siguranță a noastră cu tot ceea ce cuprinde ea: caracter, natură, perspective, onoruri, asocieri, moștenire și lucrare. Dumnezeu printr-un jurământ a făgăduit aceasta „seminței”; iar „sămânța” constă din acei consacrați care Îl iubesc pe Dumnezeu în mod suprem — PT 1926, 173.

Pasaje paralele: Iov 5:17; Psalmii 94:12; 119:67, 71; Proverbe 3:11, 12; Matei 24:13; 1 Corinteni 9:25; 2 Timotei 4:8; 1 Petru 5:4; Matei 19:28, 29; Iacov 2:5; Apocalipsa 2:10.

Cântări: 93, 56, 57, 67, 197 [143], 200 [-], 313 [-].

Poeziile Zorilor, 45: Rafinarea.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 83 (R5650: Îndurarea răbdătoare proba finală VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 642).

Întrebări: Care au fost încercările în care am obținut victorie săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?