26 MARTIE

Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Astfel deci să nu dormim, ca ceilalți 1 Tesaloniceni 5:5, 6.

Creștinul, ca discipol al Domnului, ca elev în școala lui Cristos, se pregătește pentru a ocupa un loc în Împărăția Milenară, pentru a avea parte de binecuvântările și răsplățile ei minunate. De aceea, vedem că sunt necesare desele îndemnuri ale Scripturii ca poporul Domnului să fie treaz, să nu fie dintre cei care dormitează, nici dintre cei leneși, nici dintre cei care sunt supraîncărcați de grijile vieții acesteia, ci să fie fierbinți în spirit slujind Domnului. Serviciul lor pentru Domnul este, în primul rând, atât cât este posibil, aducerea lor în cât mai strânsă armonie cu voința Domnului și la o cât mai mare asemănare cu modelul divin; în al doilea rând, ajutorarea prin sfat și exemplu a altora dintre cei chemați pe aceeași cale îngustă — Z ’03, 70 (R3155).  

*       *       *

În simbolismul Scripturii, noaptea reprezintă păcatul iar întunericul reprezintă rătăcirea, în care se află biata omenire sub influența lui Satan. Lumina Domnului a strălucit în noaptea aceasta și unii s-au trezit, spre deosebire de lume. Ei i-au văzut razele, și urmându-le, au fost conduși spre dreptate și adevăr. Aceștia, care sunt poporul Domnului, își țin mereu ochii deschiși față de lumină și umblă în ea — PT 1936, 31.

Pasaje paralele: Romani 13:11-13; Efeseni 5:8, 11, 14; Coloseni 1:12, 13; 3:8; Efeseni 6:13-18; 1 Tesaloniceni 5:1-4, 7, 8; Filipeni 4:8; Isaia 9:2; Matei 25:5; 1 Ioan 2:8; 1 Petru 5:8, 9.

Cântări: 297 [176], 272 [171], 47, 4, 183 [136], 196 [142], 78.

Poeziile Zorilor, 214: Ziua este aproape.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 181 (R5256: Un cuvânt pentru veghetori VDM, Vol. 18, Nr. 5, pag. 1315).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce a însemnat acest text pentru mine săptămâna aceasta? Din ce motiv? În ce mod? Care au fost rezultatele? Ce ar trebui să fac cu rezultatele obținute?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 MARTIE (Cântarea 46)