25 MARTIE

De aceea voi, preaiubiților, văzând că știți dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva, fiind abătuți de rătăcirea celor nelegiuiți, să cădeți din statornicia voastră. Ci creșteți în har și în cunoașterea Domnului și Salvatorului nostru Isus Cristos 2 Petru 3:17, 18.

Noi creștem în cunoștință pe măsură ce acordăm atenție promisiunilor lui Dumnezeu și, prin credință, ni le aplicăm nouă și căutăm a recunoaște împlinirea acelor promisiuni în viața noastră. Totodată creștem și în har, căci, dacă fiecare element al cunoștinței nu a fost primit într-o inimă bună și onestă și dacă nu aduce măsura de ascultare și îndreptare (har), atunci nu vom fi pregătiți pentru pasul următor al cunoștinței și astfel vom fi opriți sau posibil întorși înapoi. După cum pierderea cunoștinței înseamnă pierderea harului într-o anumită măsură, tot așa, și pierderea harului înseamnă pierderea corespunzătoare a cunoștinței. Intrând în întuneric promisiunile din Cuvântul Domnului devin tot mai neclare și mai întunecate, în măsura în care bunătatea noastră sau harul se pierde în cele lumești sau în păcat — Z ’03, 70 (R3156).  

*       *       *

A fi prevenit înseamnă a fi pregătit din timp. În această zi rea Domnul ne-a prevenit cu privire la relele viitoare la care vom rezista dacă vom cultiva spiritul corect; dar care, ca erori din partea celor nelegiuți, în mod sigur ne vor prinde în capcană dacă nu facem acest lucru, aducând astfel pierderea răsplății noastre. Singura noastră siguranță în prezența acestor rele este să creștem zilnic în har și în cunoașterea Domnului nostru Isus — PT 1926, 28.

Pasaje paralele: Proverbe 4:14; Marcu 13:23; 2 Petru 1:10-12; 2:18; 1 Corinteni 15:58; Galateni 5:1; Efeseni 4:14, 15; 1 Timotei 4:1, 2; 1 Petru 2:2; 1 Ioan 2:18-21, 26.

Cântări: 49, 145 [-], 130 [111], 22, 267 [-], 198 [-], 196 [142].

Poeziile Zorilor, 304: Era o oaie.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 122 (R4802: „Uitați-vă la El ca să nu cădeți de oboseală”  VDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2157).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 45 (R4759a: Să luăm seama la inimile noastreVDM, Vol. 27, Nr. 6, pag. 2239); Z ʼ11, 108 (R4797a: Fără vină și curați neîntinațiVDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2170); Z ʼ11, 344 (R4871a: Atitudinea creștinului în datoriile viețiiVDM, Vol. 25, Nr. 6, pag. 2022); Z ʼ12, 146 (R5019: Loialitatea față de Dumnezeu este necesară pentru viața veșnicăVDM, Vol. 23, Nr. 4, pag. 1768); Z ʼ12, 278 (R5093: Cine poate cădea din harVDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1627).

L.T. în limba rusă; R5093_1.

L.T. în limba ucraineană; R2015; R4759_1; R4797R4871; R5019; R5093_1.

L.T. în limba engleză; R2015; R3155; R4797; R4759b; R4871b; R5019; R5093.

Întrebări: Cum am fost influențat eu de cunoașterea condițiilor rele viitoare? Am crescut eu în har și în cunoștință? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 MARTIE [R3747] (Cântarea 113)