24 MARTIE

Nicidecum nu te voi lăsa și cu niciun chip nu te voi părăsi Evrei 13:5.

Așadar, de ce să ne temem de ceea ce oamenii ne pot face sau de ce să ne îngrijorăm cu privire la lucrul Domnului, ca și când Satan sau vreo altă putere rea ar putea să-l împiedice? Cu toate acestea, este de datoria noastră să ne dovedim devotamentul nu numai prin zel, ci și prin prudență. … Prin urmare, să continuăm în lucrul Domnului ca și cum am avea noi întreaga responsabilitate, dar în inima noastră să recunoaștem că toată greutatea și responsabilitatea îi revine Domnului. Cu mult timp în urmă cineva a spus: „Sunt nemuritor până când îmi isprăvesc lucrarea”; și ne putem baza pe faptul că practic acesta este adevărul cu privire la toți cei care sunt angajați în serviciul Domnului. „Prețioasă este în ochii lui Iehova moartea sfinților săi” — Z ’03, 41 (R3144).  

*       *       *

Atunci când pierde toate lucrurile pământești, urmașul credincios al lui Cristos găsește o binecuvântare compensatoare care întrece cu mult lucrurile pierdute. Faptul că își dă seama de prezența Domnului prin simpatie, apreciere și conlucrare (de care lumea nu cunoaște, nu poate da și nici lua) îl încurajează în orele sale cele mai întunecate și îi dă voioșie în necazuri; fiindcă el știe că Dumnezeu este cu el și nu îl va lăsa, nu-l va dezamăgi și nu-l va părăsi — PT 1932, 30.

Pasaje paralele: Geneza 28:15; Exodul 33:14; Numeri 6:24-26; Deuteronom 31:6, 8; Iosua 1:5, 7, 9; 1 Cronici 28:20; Psalmii 37:25; Isaia 41:10, 13; 49:13-16; Matei 28:20; Ioan 14:1-3, 16-18, 26; 16:7, 13; 2 Corinteni 13:14.

Cântări: 293 [-], 333 [-], 63, 110 [65], 120 [-], 328 [183], 67.

Poeziile Zorilor, 77: Cred fără să văd.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 295 (R5547: Prezența permanentă a lui Iehova cu poporul Său ― VDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 811).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe din timpul săptămânii au arătat ajutorul prezent al Domnului? Cum am primit experiențele acelea? Care au fost rezultatele lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 MARTIE (Cântarea 134)