21 APRILIE

Nu avem un mare preot care nu poate să simtă compasiune pentru neputințele noastre, ci în toate a fost ispitit asemenea nouă, totuși fără păcat. Să ne apropiem așadar cutezător de tronul harului, ca să obținem milă și să găsim har pentru a ajuta în timp de nevoie Evrei 4:15, 16.

În momentul ispitei inima să se ridice în deplină siguranță a credinței către Marele Stăpân, recunoscând iubirea, înțelepciunea și puterea Sa de a ne ajuta și bunăvoința Sa de a face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care-L iubesc. Dacă cerem ajutor la acest timp de nevoie, atunci sfatul, ajutorul și puterea Domnului pentru dreptate, adevăr, curățenie și iubire va fi întors spre noi, și astfel vom fi biruitori oră de oră, biruitori zi de zi și vom birui în cele din urmă — Z ’98, 23 (R2248).

*       *       *

Poporul Domnului nu a avut parte de vreo experiență ca încercare din partea trupului, a lumii și a lui Satan pe care Domnul să n-o fi îndurat în principiu. Chiar dacă ispitirile Sale nu au fost în direcția păcatului ci în direcția spiritului lumesc și a egoismului firesc, totuși ele au fost severe și au dezvoltat în El compătimire pentru noi în încercări asemănătoare. Aceasta trebuie să ne dea încredere să ne apropiem de Dumnezeu prin El și în El pentru ajutor în orice timp de nevoie — PT 1927, 55.

Pasaje paralele: Evrei 2:17, 18; 3:1; 5:1-5; 7:11-28; 8:12; 9:23; Luca 23:34; Ioan 14:6, 13-16; 16:23-26; 17:20-22; Romani 8:34; 1 Corinteni 10:13; Efeseni 3:12; Evrei 10:19-21.

Cântări: 96, 139 [116], 167 [-], 168 [127], 299 [-], 35, 239 [-].

Poeziile Zorilor, 35: Este numai unul.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 358 (R5585: Ispite deosebite pentru Noua Creatură ― VDM, Vol. 11, Nr. 2, pag. 750).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 242 (R5072: „Nu sunteți sub lege, ci sub har” VDM, Vol. 22, Nr. 4, pag. 1666); Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveri VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875); Z ʼ14, 282 (R5539: Turnul puterii creștinului VDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 825); Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferință VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417).

L.T. în limba rusă; R5508; R5539; R5778.

L.T. în limba ucraineană; R5072; R5508; R5539; R5778.

L.T. în limba engleză; R2248; R5072; R5508; R5539; R5778.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Ce lecții mi-au dat ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 APRILIE [R4978] (Cântarea 21)