22 APRILIE

Dar vă spun că: De fiecare cuvânt nefolositor [inutil sau dăunător] pe care oamenii îl vor vorbi, vor da socoteală în ziua judecății Matei 12:36.

Dacă în examinarea zilnică a căilor noastre, care este datoria fiecărui creștin, descoperim că în vreo privință cuvintele noastre au fost necinstitoare de Dumnezeu, să ne aducem aminte că în numele Avocatului nostru ne putem apropia de Domnul în rugăciune să recunoaștem înaintea Tatălui nostru Ceresc că am greșit, să exprimăm adânca noastră părere de rău că n-am cinstit Numele și cauza Lui printr-o purtare și o convorbire sfântă și apoi să-L rugăm, cu umilință, să nu ne țină în socoteală păcatul, ci să poată fi șters prin pregătirile Sale îndurătoare pentru curățarea noastră prin Cristos, cu umilință amintind că în sângele prețios al lui Isus este toată speranța și încrederea noastră. În felul acesta să dăm socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor și, prin cuvinte de căință completate de meritul lui Cristos dat nouă prin credință, vom fi achitați — Z ’96, 32 (R1937).

*       *       *

Cuvintele care sunt rostite nu sunt decât expresii ale sentimentelor și, prin urmare, ele formează caracterul. Cuvintele nefolositoare sunt gânduri inutile și dăunătoare exprimate, și subminează inevitabil caracterul. Când cineva intră în judecată pentru viață, această subminare a caracterului va trebui să fie luată în considerare și corectată. Este de datoria fiecăruia dar să se roage: „Pune o gardă, Iehova, înaintea gurii mele; păzește ușa buzelor mele” — PT 1920, 71.

Pasaje paralele: Psalmii 26:1-4; 50:3-6; 139:23, 24; Ieremia 11:20; 20:12; 2 Tesaloniceni 1:4, 5; Matei 25:14-30; 1 Corinteni 11:31; Ezechiel 18:20-28; Matei 11:22; 12:37-42; 25:31-46; Ioan 5:22-30; Faptele 17:31; Romani 2:5-16; 1 Petru 4:5, 7.

Cântări: 63, 67, 230 [156], 333 [-], 24, 73, 171 [128].

Poeziile Zorilor, 143: În prezența Regelui.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 245 (R5517: Controlul limbii o necesitate  ― VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 861).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 339 (R4705a: A binecuvânta pe Dumnezeu și a blestema pe oameni ― VDM, Vol. 28, Nr. 5, pag. ); Z ʼ11, 62 (R4770: Ce înseamnă „Cuvânt murdar”?VDM, Vol. 27, Nr. 5, pag. 2220); Z ʼ11, 126 (R4804b: Să nu păcătuiți cu limba voastrăVDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2151).

L.T. în limba rusă; R4770.

L.T. în limba ucraineană; R4705_1; R4770; R4804_1.

L.T. în limba engleză; R1937; R4705; R4770; R4804b.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Ce lecții am învățat din ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 APRILIE [R3591] (Cântarea 104)