20 APRILIE

Cel ce este credincios în puțin, este credincios și în mult Luca 16:10.

Aceasta nu înseamnă ca poporul Domnului să se mulțumească cu deprinderile obișnuite ale vieții sale zilnice, acasă sau în orice altă împrejurare, zicându-și în sine: „Dumnezeu primește lucrul meu chiar așa cum l-ar primi dacă I l-aș oferi direct, într-o altă formă mai plăcută”. Dimpotrivă, înseamnă că fiecare persoană care se află într-o astfel de stare trebuie să-și verifice zi de zi datoriile și obligațiile sale pământești cu atenție, ca să vadă cum ar putea rupe în mod drept și rezonabil din timpul destinat lor, minute, ceasuri, zile, spre a le putea oferi apoi ca jertfă pentru scopurile și interesele sale spirituale sau ale altora. Inima consacrată, discipolul care se leapădă de sine, se va folosi și de clipele repede trecătoare, întrebuințându-le, atât cât este posibil, în lucrurile Tatălui — Z ’03, 407 (R3265).

*       *       *

Caracterul omului este arătat prin tot ceea ce face. De aceea atârnarea sa față de lucrurile mici și de datoriile mărunte este o bună dovadă a caracterului său cum se atârnă față de lucrurile mari. Aceasta este regula divină pentru a măsura caracterul și a cântări pe sfinți, a căror credincioșie față de Domnul în lucrurile mici ale vieții prezente El o consideră ca pe o garanție suficientă a credincioșiei lor în lucrurile mari ale viitorului — PT 1933, 63.

Pasaje paralele: Zaharia 4:10; Matei 25:21; Luca 16:11, 12; 19:17; Evrei 3:2; Proverbe 28:20; Matei 10:22; 24:45-47; 1 Corinteni 4:2; Apocalipsa 2:7, 10, 17, 26, 27; 3:5, 11, 12, 21.

Cântări: 312 [-], 13, 110 [65], 114 [-], 183 [136], 197 [143], 200 [-].

Poeziile Zorilor, 295: Serviciul meu.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 234 (R5740: Credincioșia în lucrurile mici  ― VDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 485).

Lectură suplimenră: Z ʼ14, 23 (R5385: Credincioșie în administrarea noastrăVDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1087); Z ʼ15, 234 (R5418: Dumnezeu folosește lucrurile din mâna noastrăVDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. 1034); Z ʼ15, 133 (R5677: „Lucrul acesta” pe care trebuie să-l facemVDM, Vol. 9, Nr. 1, pag. 591); Z ʼ16, 28 (R5839: Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameniVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 316).

L.T. în limba rusă; R5385; R5418; R5677; R5839.

L.T. în limba ucraineană; R3265; R5385; R5418; R5677; R5839.

L.T. în limba engleză; R3265; R5385; R5418; R5677; R5839.

Întrebări: Am fost eu credincios săptămâna aceasta? În care lucruri? Cu ce preț? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 APRILIE [Eng. R4128] (Cântarea 28)