25 APRILIE

Fără credință este imposibil a plăcea lui, fiindcă cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că este un răsplătitor al celor ce îl caută cu zel Evrei 11:6.

„Fie-vă conform credinței voastre” ar părea că este metoda Domnului în purtarea Sa față de toți discipolii Săi, de la începutul și până la sfârșitul drumului și experienței lor creștine. Credință când El pare că nu ne ia în seamă; credință când lucrurile par să prospere în cele spirituale și în cele trecătoare, credință la fel de puternică atunci când toate curentele și toate forțele par să fie împotriva noastră. Biruința care biruie lumea este credința care în toate împrejurările este în stare să-și ridice privirea spre Domnul cu încredere deplină în bunătatea și credincioșia Sa și să-și dea seama că, după promisiunea Sa, în cele din urmă toate lucrurile vor lucra împreună spre binele nostru, deoarece noi suntem poporul Său — Z ’00, 139 (R2625).  

*       *       *

Cu excepția iubirii, nimic nu este mai plăcut înaintea lui Dumnezeu decât credința. Prin urmare, Tatălui îi sunt plăcuți cei care exercită încredere în caracterul Său. În mod corespunzător, cei care nu au încredere în caracterul Său, punând astfel sub semnul întrebării înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea Sa, nu pot decât să nu fie plăcuți Lui și deci să nu fie acceptați de El, pentru că „fără credință este imposibil a plăcea lui Dumnezeu”. De aceea să avem credință în Dumnezeu — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Evrei 11; Faptele 14:15; Romani 4:11, 12, 16, 18, 19; 1 Tesaloniceni 1:9; 1 Timotei 4:10; 1 Ioan 5:4; Ioan 3:15-18, 36; Geneza 15:1; Matei 5:12; 6:1, 2, 5, 16; 10:41, 42; 6:33; Ieremia 29:13; 2 Petru 1:5, 10; 3:14.

Cântări: 174 [-], 198 [-], 125 [-], 21, 58, 32, 92.

Poeziile Zorilor, 90: Este pentru mine?

Lectură din Turn: Z ʼ15, 197 (R5716: Avantajele prezente ale credinței ― VDM, Vol. 8, Nr. 2, pag. 525).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 394 (R4901a: Îndreptățirea prin credință VDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1969); Z ʼ12, 215 (R5056: „Să luptați pentru credință” VDM, Vol. 22, Nr. 6, pag. 1694); Z ʼ12, 320 (R5114: Dezvoltarea credinței prin încercări de foc VDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1579); Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărate VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008); Z ʼ15, 105 (R5662a: Credința unuia persecutat VDM, Vol. 9, Nr. 4, pag. 621); Z ʼ15, 167 (R5698: Credința, resortul principal al consacrării VDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 557).

L.T. în limba rusă; R2625; R4588; R5114; R5433; R5662; R5698.

L.T. în limba ucraineană; R2625; R4588; R4901_1; R5056; R5114; R5433; R5662; R5698.

L.T. în limba engleză; R2625; R4588; R4901b; R5056; R5114; R5433; R5662b; R5698b.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 APRILIE [Eng. R4201] (Cântarea 69)