3 APRILIE

Noaptea este mult trecută, iar ziua este aproape; de aceea să lepădăm faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii — Romani 13:12.

Faptele întunericului sunt toate acele fapte care nu suportă cercetarea cea mai amănunțită și care nu ar fi aprobate în lumina noii dispensații, dacă ea ar fi pe deplin inaugurată. Să ne amintim că noi aparținem noii dispensații și nu celei vechi, deci trebuie să trăim în armonie cu noua noastră cetățenie și cu responsabilitățile noastre față de Prințul Luminii și în opoziție cu prințul întunericului, cu faptele și căile sale — Z ’03, 122 (R3181).

*       *       *

Noaptea domniei întunecate a lui Satan asupra pământului este aproape sfârșită. Ziua domniei plină de bucurie a lui Cristos este aproape. Ca popor al lui Dumnezeu trebuie să lepădăm orice faptă și orice calitate îmbibată de spiritul adversarului și să ne înarmăm cu fiecare adevăr și har din spiritul Domnului. Astfel cetățenia noastră în Împărăția lui Dumnezeu va fi pe bună dreptate adeverită, și patriotismul nostru va fi arătat în mod admirabil, și aceasta spre plăcerea lui Dumnezeu — PT 1930, 31.

Pasaje paralele: Geneza 6:5, 11; 8:21; Psalmii 51:5; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20; Isaia 1:5, 6; 51:1; 64:6; Ieremia 17:9; Matei 7:17; 15:19; Ioan 3:19; Romani 1:21-32; 3:9-19, 23; 6:6, 19, 20; Galateni 5:17, 19-21; Efeseni 4:17-22; 5:11; Coloseni 3:8; Efeseni 6:12-18; 1 Tesaloniceni 5:8; Ioan 3:21; 15:2-8; 2 Corinteni 9:8; Galateni 6:4, 7-9.

Cântări: 192 [140], 266 [-], 82, 130 [111], 13, 200 [-], 272 [171].

Poeziile Zorilor, 241: Câmpul de luptă.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 280 (R5768: Porunca apostolică n-a fost niciodată atât de semnificativă VDM, Vol. 6, Nr. 6, pag. 433).

Întrebări: Am dezbrăcat eu răul și am îmbrăcat binele săptămâna aceasta? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Cu ce rezultate?