4 APRILIE

Să umblăm onest, ca în timpul zilei — Romani 13:13.

Fiecare să aibă grijă să fie onest, nu numai în privința banilor, ci și în relațiile lui cu aproapele, cu frații și mai presus de toate să fie onest în mărturisirea credinței și a Dumnezeului său. Încercarea se face pe acest principiu și cei care iubesc mai mult favorurile oamenilor decât favoarea lui Dumnezeu, cei care în mod necinstit vor să mărturisească și să făptuiască minciuna, aceia vor cădea pradă minciunilor lor, vor fi lăsați să-și piardă interesele lor veșnice și se vor dovedi ei înșiși nepotriviți pentru Împărăție, indiferent pentru ce altceva ar putea fi potriviți în cele din urmă — Z ’03, 122 (R3181).

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu trebuie să trăiască cinstit. Conduita lor trebuie să fie o expresie vie și o ilustrare a dreptății. Ei trebuie să-și îndeplinească toate îndatoririle cu o inimă sinceră. Conduita lor trebuie să fie în așa fel, încât oricând și totdeauna, dacă este văzută de alții, să nu le aducă rușine. Ei trebuie să se comporte onest, așa ca în ziua milenară, și ca și cum ar fi văzuți de Dumnezeu și de toți oamenii — PT 1935, 61.

Pasaje paralele: Filipeni 4:8; Coloseni 1:12, 13; Cântarea Cântărilor 2:7, 17; 1 Corinteni 13:12; Apocalipsa 22:5; 1 Petru 2:12; 2 Petru 3:11, 12; 2 Corinteni 6:7; Efeseni 6:13-18; 1 Petru 4:7, 8; 1 Tesaloniceni 5:4-8; Ioan 9:4.

Cântări: 164 [124], 307 [-], 13, 192 [140], 114 [-], 277 [-], 58.

Poeziile Zorilor, 118: Facă-se voia Ta.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 287 (R5097: Responsabilitățile cetățeniei creștine ― VDM, Vol. 22, Nr. 1, pag. 1615).

Întrebări: Am umblat eu săptămâna aceasta așa ca în Împărăție? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce mi-a stat în cale să umblu astfel? Ce rezultate am obținut?