11 APRILIE

Să umblăm … nu în destrăbălare și beții — Romani 13:13.

Unii sunt îmbătați de bani, avere, alții de afaceri, alții de haine, alții de muzică, alții de artă. Noi însă, ca popor al Domnului, care am zărit o sclipire a zilei noi și a lucrării mari a lui Dumnezeu care trebuie făcută în ziua aceea, inimile noastre trebuie să fie atât de absorbite în lucrarea lui Dumnezeu, încât lucrurile de mai sus să rămână departe de gândirea și calea noastră. Aceste lucruri, altora, oamenilor din lume li se pot părea potrivite și drepte, căci ei nu s-au trezit ca noi și nu văd viitorul cum îl vedem noi — Z ’03, 123 (R3179).

*       *       *

Dacă creștinul nu ia seama la căile sale se va îmbăta de eroare, păcat, egoism și spirit lumesc. Această îmbătare îl va duce inevitabil la destrăbălare spirituală în care toată legea și ordinea sunt uitate și se face violență asupra corpului și vieții spirituale ale celor din calea sa. Distrugerea îi marchează deseori conduita, și brațul tare al legii divine trebuie să pună capăt acestui dezmăț prin moartea a doua — PT 1935, 61.

Pasaje paralele: Proverbe 23:20; Luca 21:34; 1 Petru 4:3; Romani 8:29; 1 Corinteni 6:9; 1 Petru 2:11, 21, 22; Galateni 5:16-26; 6:18; Efeseni 5:5, 11, 14, 16; Coloseni 3:8-10, 12.

Cântări: 130 [111], 315 [-], 71, 78, 83, 136 [-], 1.

Poeziile Zorilor, 46: Calea îngustă.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 323 (R5338: Aurora dimineții ― VDM, Vol. 16, Nr. 5, pag. 1164).

L.T. în limba rusă; R2165.

L.T. în limba ucraineană; R2165; R2388; R3715; R4517.

L.T. în limba engleză; R2165; R2388; R3179b; R3715b; R4517.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care a fost rezultatul lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 APRILIE [R4835] (Cântarea 78)