12 APRILIE

Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este el comuniunea sângelui lui Cristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este comuniunea trupului lui Cristos? Pentru că noi, fiind mulți, suntem o singură pâine 1 Corinteni 10:16, 17.

Numai un pahar este, deși el este sucul multor struguri și numai o pâine este, deși ea este din multe grăunțe de grâu. Grăunțele nu-și pot păstra individualitatea și viața lor proprie dacă doresc să devină pâine pentru alții. Boabele de struguri nu pot rămâne pe mai departe întregi dacă doresc să devină băutură de viață dătătoare. Astfel, noi vedem frumusețea cuvintelor apostolului, că poporul Domnului este părtaș în aceeași pâine și același pahar. Nu este altă cale pentru a câștiga natura nouă decât acceptând invitația Domnului de a bea din paharul Lui și de a fi frânți împreună cu El, ca membri ai aceleiași pâini; de a fi îngropați împreună cu El, prin botez în moartea Sa, și astfel a ajunge cu El la gloria, onoarea și nemurirea învierii — Z ’01, 76, (R2771).

*       *       *

Deși ideea principală simbolizată la Cina de Amintire este cea a îndreptățirii, ideea secundară este cea a consacrării. Din punctul acesta de vedere paharul simbolizează suferințele care provin din procesul de moarte sacrificială, pe care Tatăl îl toarnă ca noi să îndurăm. Pâinea reprezintă umanitatea Bisericii predată ca sacrificiu în moarte. Astfel, la Comemorare, este ilustrată moartea lui Isus precum și cea a Bisericii — PT 1934, 46.

Pasaje paralele: Exodul 12:3-14, 18, 21-28; Matei 26:26-28; Marcu 14:22-25; 10:35-39; Luca 12:50; Ioan 18:11; 1 Corinteni 11:23-34; Luca 22:19, 20; Romani 6:1-11; 8:10, 17; 12:1; 1 Corinteni 15:29-34; 2 Corinteni 1:5; 4:8; Galateni 2:20; Filipeni 3:10; Coloseni 1:24; 2 Timotei 2:10-12; 1 Petru 2:19-24; 3:17, 18; 4:13-19; Coloseni 1:27; 1 Corinteni 12:12, 13; Evrei 3:1; 7:26, 27; 1 Petru 2:5, 9; Evrei 10:4-10; 13:10-14; 9:13-23.

Cântări: 122 [107], 276 [-], 160 [122], 191 [247B], 281 [172], 31, 322 [-].

Poeziile Zorilor, 54: Singura pâine.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 327 (R5341: „Paharul binecuvântării” ― VDM, Vol. 16, Nr. 5, pag. 1162).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 332 (R4703: „Să faceți lucrul acesta în amintirea mea” VDM, Vol. 28, Nr. 5, pag. ); Z ʼ11, 136 (R4809: Ținerea corpului în stăpânire VDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2141); Z ʼ15, 356 (R5805b: Cuvenita omorâre a trupului VDM, Vol. 5, Nr. 6, pag. 362).

L.T. în limba rusă; R2771; R5806.

L.T. în limba ucraineană; R2771; R3879; R4703; R4809; R5806.

L.T. în limba engleză; R2771; R3879; R4703; R4809.

Întrebări: Am avut eu părtășie în suferințe cu Domnul și cu frații săptămâna aceasta? În ce fel? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să am părtășie în suferințe? Ce rezultate am obținut?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 12 APRILIE [Eng. R4056] (Cântarea 161)