8 APRILIE

Dacă cineva dă înapoi, sufletul meu nu își va găsi plăcerea în el — Evrei 10:38.

Retragerea poate fi la început o foarte mică abatere de la calea îngustă a sacrificiului, poate numai o privire înapoi, cu un suspin după lucrurile care rămân în urmă; o mică încetinire în alergarea care ne stă înainte; apoi o mică dispoziție de a compromite Adevărul în favoarea dorințelor naturii căzute. Așa se pregătește drumul înșelătoriilor ispititorului, care află repede părțile noastre slabe și, în modul cel mai potrivit nouă, se folosește de ele. Erori subtile sunt aduse să influențeze judecata; ademeniri plăcute cu aparență de dreptate sunt prezentate minții trupești; și aproape pe neobservate sufletul uită de „dragostea dintâi” față de Domnul și de zelul de mai înainte în serviciul Său și se îndepărtează de Adevăr și de spiritul lui, căci nu mai este condus de Spiritul sfânt al lui Dumnezeu — Z ’95, 93 (R1798).

*       *       *

Cel care dă înapoi își retrage consacrarea și se întoarce la o viață de păcat, rătăcire, egoism și lucruri lumești. Cel care părăsește un trai în păcat și se consacră lui Dumnezeu îi face mare plăcere lui Iehova, după cum este scris: „Iehova găsește plăcere în … toți sfinții Săi”. De aceea Dumnezeu este mult mai nemulțumit de cei care au cunoscut calea vieții și au părăsit-o decât de cei care nu au știut-o niciodată. Aceștia se află în mâinile Dumnezeului cel viu pentru nimicire — PT 1920, 71.

Pasaje paralele: Geneza 19:26; Psalmii 85:10; 125:5; Osea 11:7; Luca 9:62; 17:32; Matei 5:13; 6:23; Ioan 17:12; 2 Timotei 2:12; Evrei 6:4-9; 10:26-31; 2 Petru 2; 3:17; 1 Ioan 5:16.

Cântări: 13, 130 [111], 136 [-], 20, 95, 196 [142], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 130: Fii vigilent.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 278 (R5093: Cine poate cădea din har  ― VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1627).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 279 (R5093a: Caracterul minții sănătoaseVDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1624); Z ʼ14, 59 (R5407: Ce alta cere Iehova?VDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1053); Z ʼ15, 83 (R5650: Îndurarea răbdătoare proba finalăVDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 642); Z ʼ12, 278 (R5740: Credincioșia în lucruri miciVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 485).

L.T. în limba rusă; R5093; R5407; R5650; R5740.

L.T. în limba ucraineană; R5093; R5407; R5650; R5740.

L.T. în limba engleză; R1798; R5093b; R5407; R5650; R5740; R5434; R5469; R5747.

Întrebări: Ce ispite am avut eu potrivit acestui text? Cum le-am biruit? Care sunt hotărârile mele în ce privește experiențele acestea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 APRILIE [R5029] (Cântarea 95)